Eindejaarspremie en syndicale premie schoonmaaksector

Zoals elk jaar zullen jullie begin december het attest voor de syndicale- en
eindejaarspremie ontvangen.


Het ACV betaalt de eindejaarspremie. Leden van het ACV krijgen daarboven
de syndicale premie.

De eindejaarspremie bedraagt 9% van de lonen verdiend tussen 1 juli 2018 en
30 juni 2019. Dankzij het sectoraal akkoord zal uitzonderlijk 10,119% betaald
worden voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019. De eindejaarspremie
zal dus hoger zijn! Op die manier krijg je de loonsopslag voor het jaar
2019.

Bovenop de eindejaarspremie krijgen de ACV-leden de syndicale premie van
145 euro (bij volledige prestaties)! De eindejaarspremie en syndicale premie
worden samen uitbetaald.

Enkele tips voor een vlotte betaling

  • Controleer je adres bij je werkgever en bij het ACV.
  • Zorg dat je ACV-bijdragen betaald zijn – betaal liefst via domiciliëring.
  • Vul je rekeningnummer in op het formulier (zie bankkaart IBAN).
  • Onderteken het formulier.
  • Bezorg het formulier aan je afgevaardigde of aan ACV Voeding en Diensten.

Personalization