Sectorale onderhandelingen 2019-2020 in de tabaksindustrie

Op woensdag 3 juli 2019 tekenden de sociale partners voor de tabaksindustrie een akkoord voor 2019-2020.

Wat zit er voor de werknemers in?

 • Koopkracht
  • Zowel de minimumuurlonen als de werkelijk betaalde uurlonen stijgen met 0,20 euro vanaf 1 januari 2019; dit betekent dat de lonen van januari tot en met juni 2019 opnieuw berekend moeten worden!
  • De bijdrage van de werkgever voor de tweede pensioenpijler stijgt vanaf 1 januari 2019 met 125 euro en komt hiermee op minimaal 750 euro per jaar; de extra spaarpot bij pensionering wordt groter!
  • Bij tijdelijke werkloosheid is er recht op een aanvullende financiële vergoeding per dag werkloosheid. Deze wordt vanaf 1 januari 2019 verhoogd naar:
   • Rook-, pruim- en snuiftabak: één sectoraal uurloon ploegenarbeid categorie III (15,8410 euro op 1 juli 2019)
   • Sigaren en Cigarillo’s: één sectoraal uurloon ploegenarbeid categorie VI (17,6405 euro op 1 juli 2019)
  • Verhoging van de syndicale premie voor wie in SWT (brugpensioen) is:
   • 2020: 60 euro
   • 2021: 90 euro
   • 2023: 110 euro
 • Werkbaar werk en eindeloopbaan
  • Leeftijdsverlof:
   • Van 01/01/2019 tot 31/12/2019: 1 dag vanaf het kalenderjaar waarin met 58 jaar wordt
   • Vanaf 01/01/2020: 1 dag vanaf het kalenderjaar waarin men 55 jaar wordt en 2 dagen vanaf het kalenderjaar waarin men 60 jaar wordt. Deze dagen zijn onderling niet cumuleerbaar.
  • Anciënniteitsverlof: vanaf 01/01/2020 wordt het anciënniteitsverlof toegekend op basis van de anciënniteit in de sector en niet langer in de onderneming. Ook de anciënniteit opgebouwd vóór 01/01/2020 moet in rekening gebracht worden. De bewijslast ligt wel bij de werknemer.
 • De cao’s die SWT (brugpensioen) in de sector mogelijk maken, zijn maximaal verlengd tot 31 december 2020.
 • De cao die een landingsbaan mogelijk maakt vanaf 55 / 57 jaar, is maximaal verlengd tot 31 december 2020.

De cao’s werden samen met het akkoord getekend om er maximaal voor te zorgen dat de werknemers krijgen waar ze recht op hebben.

Personalization