Reactie op het Vlaams regeerakkoord: Havens

De nieuwe Vlaamse Regering wil de samenwerking tussen de havens bevorderen. Dat is lovenswaardig. Echter, onze verschillende havenbedrijven werken quasi autonoom. Zo lieten recent Zeebrugge en Antwerpen nog weten verregaande samenwerking niet te zien zitten. Zo liet men ook al oogluikend toe dat de haven van Gent en de haven van Vlissingen - een échte Vlaamse concurrent –– in elkaar opgingen in North Sea Port…

De nieuwe sluis in Terneuzen, de nieuwe sluis in Zeebrugge én de uitbreiding van de extra containercapaciteit in de Antwerpse haven zijn noodzakelijk om de groeiende activiteiten in onze Zeebrugse en Antwerpse haven niet te fnuiken. Laat ons hopen dat men hier effectief de daad bij het woord voegt en doorzet om de groei van beide havens te bestendigen. 
Verder worden de kerntaken van de Vlaamse overheid opgenoemd voor wat betreft onze belangrijkste economische pijlers: de havens.

Men spreekt van de maritieme toegang, de sluiscomplexen en de werking van de Havenkapiteinsdienst. Waar men echter niet over spreekt, zijn de diensten vloot, scheepvaartbegeleiding, kust en het loodswezen. Deze diensten – gegroepeerd in het Agentschap Maritieme Dienst en Kust – behoren volgens ons ook tot de kerntaken van de overheid en houdt ze best in eigen handen. En mag zelfs uitgebreid worden met de maritieme toegang, eventueel sluizencomplexen en de kapiteinsdiensten. Zo krijgen we quasi de volledige nautische keten gegroepeerd in één hand, wat de doorstroming van en naar onze havens ten goede zal komen, ook vanuit het aspect van veiligheid voor mens, maatschappij en milieu. De dienst kust kan dan ook haar rol versterken voor de bescherming van de bevolking tegen het geweld van de zee, tegen stormvloed en overstroming. We lezen echter dat men hier de verantwoordelijkheid en kosten deels wil afschuiven op de kustgemeenten.

Een nog verdere versoepeling van de estuaire vaart voor onze kust met binnenvaartschepen is onbezonnen. Nog geen half jaar geleden werden de voorwaarden reeds versoepeld en werden met veiligheidsaspecten zoals vereiste certificaten nodig om op zee te varen, een dubbel anker, brandvoorzieningen, safe manning, … geen enkele rekening gehouden. Men zwicht voor de druk van het kapitaal in plaats van de veiligheid van milieu, zee, scheepvaart en bemanning. 

De toegankelijkheid van onze Vlaamse havens onderzoeken gekoppeld aan een onderzoek met de loodsen om na te gaan onder welke voorwaarden dit kan is voor ACV-Transcom een brug te ver. Niet alleen gooit deze Vlaamse Regering het reguliere sociaal overlegmodel volledig overboord, men gaat dus met individuele personen spreken rond de voorwaarden tot privatisering van de cruciale dienst van de nautische keten.  De werkgevers worden op hun wenken bediend. Dit toont aan dat deze Vlaamse Regering de macht van het geld en kapitaal boven de maritieme veiligheid en het milieu stelt. Tegelijk één deeltje van de nautische keten privatiseren en in handen geven van individuen lijkt ons net erg gevaarlijk voor de toegankelijkheid en de betaalbaarheid ervan naar onze havens. Voor ACV-Transcom is en blijft dit – net als het geheel van de nautische keten – een overheidstaak die uitgevoerd moet worden door statutaire ambtenaren om misbruiken en beïnvloeding te voorkomen. 

Na de grote staking in het loodswezen van 2016 kwam er een groot akkoord in samenspraak met de sociale partners binnen het agentschap Maritieme Dienst en Kust tot hervorming van o.a. het loodswezen. Nu al terug een onderzoek voeren naar een andere nieuwe structuur en werkwijze bij het loodswezen, terwijl de uitvoering van het akkoord van 2016 nog in uitrol is en nog grondig dient geëvalueerd, getuigt niet echt van goed bestuur… Dit neigt eerder naar het ter wille zijn van enkelen en de toegeven aan de druk van enkelen hun ideeën. Hier denkt men niet aan het maatschappelijk belang, noch aan Vlaanderen. ACV-Transcom zal zich hier tegen verzetten!

De personenmobiliteit over water kan volgens ACV-Transcom ook best aan één hand worden toevertrouwd. De Dienst Vloot van de Vlaamse Overheid Gezien beschikt hiervoor over de nodige expertise en kennis gezien ze al diverse overzetten op de Schelde, op het kanaal Gent-Terneuzen, in Nieuwpoort en Oostende verzekert. Zij zou deze taak dus best op zich nemen, op voorwaarde dat ze de nodige middelen en mensen ter beschikking krijgt. Gezien het belang van de mobiliteit in en rond onze havens en havengebieden is dit de ideale oplossing en is dit ook een overheidstaak.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.