'Navin Raven' al 4 maanden aan ketting

Sedert 14 oktober 2020 besloten de havenautoriteiten het cargoschip ‘Navin Raven’ aan de ketting te leggen omwille van een waslijst van overtredingen. Wij volgen via onze ITF-inspecteur en onze plaatselijke delegées de situaties voor de bemanning op de voet op.

Zo zijn er arbeidsvoorwaarden die geschonden worden, gebrekkige navigatiekaarten en een slecht werkend kompas. Een kleine greep uit de 48 tekortkomingen die onze Port State Controle vaststelde bij de 'Navin Raven'. Het schip vaart onder de vlag van de Marshalleilanden voor een Turkse rederij.

De Port State Control is een onderdeel van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer waar ACV-Transcom Maritiem-Luchtvaart ook de belangen van het personeel vertegenwoordigd. Pas als de inbreuken én de veiligheidsgebreken zijn opgelost, kan het schip “gelost” worden.

 

Bemanningsleden helpen

Chris Roos, onze ITF-Inspector, volgt ook voor onze wereldkoepel ITF de situatie op en houdt samen met onze Gentse delegées alles goed in de gaten. Zo komt de reder zijn verplichtingen qua uitbetaling loon tot op heden na. Ook is voldoende provisie aan boord. In het verleden hebben we in andere gevallen zelfs eten en drinken moeten aanleveren omdat er reders waren die zelfs geen daarvoor geen vinger meer uitstaken en hun bemanning aan hun lot overliet. Hier is het zover nog niet gekomen.

Port State Control

De Port State Control (of havenstaatcontrole) is de bevoegde uitvoerende dienst van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer belast met het uitvoeren van onaangekondigde inspecties aan boord van vreemde schepen die onze zeehavens aandoen. Het gaat hier dus om inspecties aan boord van zeeschepen die niet onder de Belgische vlag varen. De belangrijkste doelstelling van de Port State Control is het drastisch verminderen van de ondermaatse of “substandard” schepen in de Belgische wateren. Een Port State Control inspectie bestaat uit een aantal kenmerkende stappen: 

Controle van de certificaten van het schip en de bemanning. 
In geval er een indicatie is dat de toestand van het schip niet in overeenstemming is met wat in de certificaten is vermeld of er een vermoeden is dat er geen overeenstemming is met de internationale voorschriften inzake veiligheid, beveiliging, milieu of levens en werkomstandigheden aan boord, wordt het schip onderworpen aan een uitgebreide inspectie. 
Hoe meer gebreken er worden gevonden, hoe uitvoeriger de inspectie wordt. 
Op het eind van de inspectie wordt een rapport opgemaakt dat de bevindingen bevat en de nodige acties of maatregelen vermeldt. De eindbeslissing van een PSC-inspectie kan verregaande gevolgen hebben voor een schip en zijn reder. 

Er kunnen gebreken worden vastgesteld, die naargelang de ernst ervan, onmiddellijk of binnen vastgestelde termijn dienen te worden gecorrigeerd. Als de vastgestelde gebreken in die mate ernstig zijn dat de veiligheid, beveiliging, milieu of levens- en werkomstandigheden aan boord in gedrang kunnen komen, kan het schip worden aangehouden of wat men noemt “aan de ketting” worden gelegd, wat in het geval van de ‘Navin Raven’ dan ook gebeurde.

Bij aanhouding van een schip zal de reder niet alleen de kosten en het commercieel verlies moeten dragen maar kan het schip ook commercieel imagoverlies lijden bij bijvoorbeeld de charter of bevrachter. Aanhoudingen schaden ook de reputatie van de vlagstaat waarvan het schip de vlag voert. 

Vlagstaten

We catalogeren de vlagstaten in drie belangrijke categorieën: “white list”, “grey list” en “ black list”. Het principe is hoe hoger de ratio van het aantal aanhoudingen tot het aantal uitgevoerde inspecties per vlagstaat, hoe groter de kans om van de white list naar de grey list en zelfs tot de black list te evolueren. Een vlagstaat die in de black list belandt, wordt een ongunstig register voor de schepen van een kwaliteitsreder. 

België als vlagstaat staat vrij hoog in de “white list”, onder meer door het grote aantal kwaliteitsvolle schepen die de Belgische vlag voeren. 

De functie en opdracht van de openbare dienst “Port State Control” is dus economisch enorm belangrijk voor de Belgische maritieme sector om de concurrentiepositie van de Belgische vloot en Belgische havens internationaal te vrijwaren.  Ook het beschermen van de veiligheid, o.a. van onze wateren, maar ook de bemanning aan boord van de schepen die hier aanmeren is niet te onderschatten. Daarom doet ACV-Transcom er ook alles aan te zorgen dat deze dienst optimaal kan functioneren.

Personalization