Oproep : enquête over de vermoeidheid bij chauffeurs

Wij waarderen het dat u het de afgelopen maanden erg druk heeft gehad als gevolg van de COVID-19-crisis. We zijn echter nog steeds bezig met de herziening van de rij- en rusttijdenregeling. Helaas kunnen we geen degelijk dossier opbouwen en de plannen van de Europese Commissie verbeteren met het lage aantal reacties dat we tot nu toe hebben ontvangen.

We zijn ons ervan bewust dat 5000 antwoorden een ambitieus doel is; met de actieve inzet van iedereen kunnen we het echter wel bereiken !

De enquête is beschikbaar in 14 talen en blijft toegankelijk tot 3 juli 2020. Om toegang te krijgen, klikt u op de volgende link : ETF-enquête over de vermoeidheid bij chauffeurs in het Europese wegvervoer

Bij voorbaat dank !Personalization