ACV-Transcom wil grondig onderzoek naar Coronatanker Minerva Oceania

Enkele dagen terug kwam de tanker Minerva Oceania de Antwerpse haven binnen. Nietsvermoedend werd het schip door een zeeloods en rivierloods de haven binnen gebracht. Er waren echter verscheidene bemanningsleden die symptomen van het Coronavirus vertoonden. Hoe is het mogelijk dat zoiets kan gebeuren, met enorme consequenties voor onze loodsen, mensen bij de DAB Vloot, havenarbeiders, personeel van de binnenvaart, … Er werden schijnbaar enorme risico’s genomen voor het geheel van de maritieme ketting. ACV-Transcom wil dan ook een grondig onderzoek hoe dit is kunnen voorvallen en waarom de betrokken loodsen en personeel, dat met hen in aanraking kwam, ook niet meteen werden getest uit voorzorg.

De Minerva Oceania, die onder Maltese vlag vaart, heeft een bemanning van 26 leden en was van het Griekse eiland Agios Pavlos – waar een grote tankopslag is gevestigd - onderweg naar de haven van Antwerpen. Om de haven binnen te komen stapt eerst een zeeloods aan boord tot Vlissingen waar hij wordt afgelost door een andere loods. Omdat het schip als bestemming Antwerpen had, was het een rivierloods tot in de Antwerpse sluizen en finaal een dokloods om het schip op de ligplaats voor lossing en eventuele lading te brengen. 


Nadat zaterdag het havenbedrijf meldde aan het loodswezen dat er echter bemanningsleden aan bood waren met symptomen, en na testing besmet bleken met COVID-19, werd het schip tot  juli in quarantaine geplaatst. Het schip werd ook van de het zuiden van het Kanaaldok op de rechteroever naar het Leopolddok verplaatst. Op 4 juli bekijkt men de situatie opnieuw. 

Er rijzen echter heel wat vragen. Hoe kan het dat een schip met bemanningsleden die COVID-19 symptomen hebben zonder meer onze haven kon binnenvaren? Waarom werden niet meteen betrokken personeelsleden getest uit voorzorg? Was de gezondheidsverklaring die de kapitein moet indienen in orde of niet? Werd de kapitein onder druk gezet vanuit de rederij of niet? Was er een probleem in de communicatiedoorstroming tussen de betrokkene maritieme diensten?

ACV-Transcom neemt dit voorval zeer ernstig. Zeker aangezien we het personeel vertegenwoordigen die in deze sectoren tewerkgesteld zijn en zij gedurende heel de COVID-periode dienden te blijven werken omdat de maritieme sectoren essentiële sectoren zijn voor ons land. Met heel wat inspanningen en maatregelen hebben we onze havens kunnen laten verder draaien gedurende deze moeilijke periode. Dan kunnen we zulke incidenten missen als kiespijn.

ACV-Transcom zal bij de nodige instanties de informatie opvragen en dit dossier uitzoeken tot op het bot.

Personalization