Ook sectoraal akkoord voor de havens van België

Ook voor de havens van België is er een sectoraal akkoord. Op 30 augustus tijdens de zitting van het Nationaal Paritair Comité van de havens van België werden de onderhandelingen afgerond. De uitwerking en omzetting naar de cao’s werd dus al gedaan en deze werden dan ook getekend door de sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties). We hebben alle havenarbeiders, vaklui als logistieke werknemers met veiligheidscertificaat de details en uitleg van het bereikte sectoraal akkoord per post overgemaakt. Je vindt deze BRIEF ook in bijlage.  Hieronder vind je de belangrijkste verworvenheden. 

1. Koopkracht

- Voor de Havenarbeiders, de Vaklui en de Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat werd het basisloon vanaf 01.09.2019 opgetrokken met 1,1 %.  Dat was het maximum dat mocht worden ingevuld binnen de loonmarge van het IPA. De niet-recurrente resultaatsgebonden premie (CAO 90) wordt voor de Havenarbeiders en de Vaklui opgetrokken naar 1.300 € bruto - betaalbaar in juli 2020 (voor 2019 was dit bruto 1.000 € - betaald in juli). 

- Voor de Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat wordt deze opgetrokken naar 910 € bruto - betaalbaar in juli 2020 (voor 2019 was dit bruto 700 € - betaald in juli).

2. Mobiliteit

- De mobiliteitsproblematiek zal worden besproken in een Nationale Werkgroep, rekening houdend met de specificiteit van elke haven.

- De vergoeding voor was en onderhoud werkkledij (momenteel 1,19 €/taak) voor de Havenarbeiders, de Fruitsorteerders en Magazijnarbeiders wordt verhoogd naar 1,30 €/taak.

3. Fondsen Bestaanszekerheid en VA

- De leefbaarheid van de Compensatiefondsen, de hoegrootheid van de bestaanszekerheidsvergoeding voor onvrijwillige werkloosheid blijft gegarandeerd tot en met 31.12.2022 (uiteraard voor zover de overheid geen structurele saneringsmaatregelen oplegt)

- De eindeloopbaanregeling V.A. (verminderd arbeidsgeschikt vanaf 55 jaar voor de Havenarbeiders en voor de Vaklui vanaf 58 jaar), alsook de G.V.A.-regeling (Gedeeltelijk Verminderd Arbeidsgeschikt) blijven behouden t/m 31.12.2022 en ook voor de Magazijnarbeiders en Fruitsorteerders blijft het stelsel V.A. behouden vanaf 55 jaar t/m 31.12.2022.

Andere belangrijke verworvenheden blijven behouden voor de duur van deze CAO, d.w.z. t/m 31.03.2021, zoals o.m. de loon-indexbinding, de mobiliteit (tussenkomst in de verplaatsingsvergoeding), de fietsvergoeding voor Vaklui en Logistieke werknemers met veiligheidscertificaat.

We zijn overtuigd dat we - binnen de beperkte onderhandelingsmarge een gunstig resultaat hebben behaald dat ten goede komt van al onze leden! We danken jullie dan ook voor de medewerking bij de opmaak van onze eisenbundel en het ondersteunen van ACV-Transcom om tot uiteindelijk toch tot een mooie sectoraal akkoord te komen voor de nationale havens. 

De volgende stap is dat nu ook de werkgroepen (mobiliteit en schijnzelfstandigen) van start gaan en werken naar resultaten toe. Belangrijke werkgroepen voor ons.

Daarnaast dienen nu ook de onderhandelingen opgestart per haven om ook daar tot een akkoord te komen. De lokale eisenbundels zijn dan ook reeds opgemaakt of in opmaak om aan de werkgevers voor te stellen in de verschillende havens. Meer info daarover in de Regionale Sectoriële Kernen (RSK’s) en/of afdelingen de komende periode. 


Lees hier de volledige BRIEF

Personalization