Automatische indexering ledenbijdrage

De ledenbijdrage van het ACV wordt automatisch geïndexeerd. Op 1 juli stijgt de ledenbijdrage daardoor voor niet-actieven en deeltijdsen gemiddeld met 0,21 euro en voor actieven met 0,34 euro per maand.

Dankzij die aanpassing kan het ACV jouw belangen voluit blijven behartigen. Denk maar aan een hoger loon, een leefbare combinatie tussen werk en vrije tijd én betere pensioenen en uitkeringen.

Daarnaast investeren we verder in onze dienstverlening: een digitaal loket op de nieuwe website www.hetacv.be, dienstverlening op afspraak, individuele loopbaanbegeleiding, ...

Heb je bovendien vragen over onbelast bijverdienen volgens de bijkluswet, ben je freelancer of start je als zelfstandige in bijberoep? Dan kan je vanaf nu ook terecht bij onze nieuwe dienst United Freelancers.  

Een overzicht van alle (verminderde) bijdragen vind je op de pagina Bijdragen en premies.

Al je voordelen vind je op www.acvvoordelen.be

Personalization