Overgaan tot de “orde van de dag” niet aan de orde bij skeyes

Het sociaal overleg vrijdag 21 juni met skeyes bracht opnieuw geen enkel soelaas. Met de zogenaamde ‘akkoorden’ denkt de directie over te kunnen gaan tot de orde van de dag. Maar de sociale onrust van de voorbije maanden en de feedback die wij krijgen van onze achterban maakt duidelijk dat de luchtverkeersleiders genoeg hebben van het gemorrel van de directie en na meer dan twee jaar échte structurele oplossingen willen voor het aanhoudende personeelstekort. ACV-Transcom staat achter het personeel en zal zich blijven verzetten tegen de akkoorden en tegen  Liefst zonder stakingen, want we willen de vakantieuittocht van de reizigers niet hypothekeren, maar als de directie blijft weigeren oplossingen te zoeken voor de lange shiften en buitensporig gevraagde flexibiliteit, drijft ze ons wel hiertoe.  

Hoewel de sociale partners volgens het reglement tien dagen voor een paritair comité alle informatie en documentatie over de agendapunten zouden moeten ontvangen, was dat voor het paritair comité van 21 juni niet het geval. Pas maandagavond kregen we een ‘personeelsbehoefteplan’, in feite niets anders dan een ondoorzichtig aanwervingsplan voor 2019 – terwijl het jaar al halverwege is.  Voor het ACV moet een personeelsbehoefteplan een duidelijk actueel beeld geven van zowel de huidige personeelsbezetting op elke (sub)dienst als van het aantal personeelsleden dat men idealiter nodig heeft. Maar dit was het dus niet. Men creëert opnieuw een zweem van transparantie terwijl die in feite onbestaande is. Moest ze echt transparantie over de personeelstekorten geven, dan zouden meteen duidelijk zijn hoe groot die zijn.

Tegelijk vraagt men dat we tegen eind juli een eisenbundel indienen om in het begin van het werkjaar te onderhandelen. Het ACV was steeds tegen het indienen van eisenbundels gezien de enorme dossiers waarover moet worden gediscussieerd voor luchtverkeersleiders, technici en administratieve medewerkers. Voor ons staat het indienen van eisen voor een “akkoord” als een tang op een varken als we zien dat men ook bij het tot stand komen van de voorbije gedrochten met het ACV en de meerderheid van het personeel geen rekening wilde houden en de werkgeversvisie doordrukte.

Skeyes weigerde vrijdag ook in te gaan op de vraag van ACV-Transcom tot ontslag van de bedrijfsrevisoren in het paritair comité, wat voor de economische en financiële informatie de bevoegdheden van een ondernemingsraad heeft. ACV-Transcom zegde het vertrouwen erin op naar aanleiding van het verzwijgen van gewijzigde cijfers vanwege een andere boekingswijze in de economische en financiële informatie van vorig jaar. Dit sleept al een jaar aan, maar skeyes beschermt deze revisoren tot elke prijs terwijl ACV-Transcom geen vertrouwen meer kan hebben in de validatie van de financiële en economische informatie door deze revisoren.

Tot slot vinden we het hallucinant dat in het kader van de juridische procedures van de handling, airlines en airports (schadeclaims) skeyes in hun argumentatie nu stelt dat de verkeersleiders die tekort waren wel degelijk ziek waren en dit niet veinsden: skeyes/leyes. 

Lees hier meer over onze concrete opmerkingen bij het huidige akkoord

 

Personalization