Personalization

Vorming inspraak Antwerpen

2280 Grobbendonk
Jagersdreef 1
COC Antwerpen
03 222 70 96
coc.antwerpen@acv-csc.be
www.coc.be

Aldhem Grobbendonk

Secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Globale puntenenveloppe scholengemeenschap en lestijdenpakket

16/11 Vorming inspraak Antwerpen

Meer informatie

Secundair onderwijs en buitengewoon secundair onderwijs

Globale puntenenveloppe scholengemeenschap en lestijdenpakket