Personalization

AFGELAST Inspraakorganen secundair onderwijs Antwerpen

2460 Kasterlee
Kattenberg 31
COC Antwerpen
032227096
coc.antwerpen@acv-csc.be

Doelpubliek: alle leden uit de inspraakorganen van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs uit de provincie Antwerpen

07/05 AFGELAST Inspraakorganen secundair onderwijs Antwerpen

Meer informatie

Doelpubliek: alle leden uit de inspraakorganen van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs uit de provincie Antwerpen