Personalization

AFGELAST Inspraakorganen secundair onderwijs Antwerpen

2280 Grobbendonk
Jagersdreef 1
COC Antwerpen
032227096
coc.antwerpen@acv-csc.be

Doelpubliek: alle leden uit de inspraakorganen van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs uit de provincie Antwerpen

04/05 AFGELAST Inspraakorganen secundair onderwijs Antwerpen

Meer informatie

Doelpubliek: alle leden uit de inspraakorganen van het secundair onderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs uit de provincie Antwerpen