Personalization

Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Antwerpen

2280 Grobbendonk
Jagersdreef 1
COC Antwerpen
032227096
coc.antwerpen@acv-csc.be

Programma onder voorbehoud
Doorlichting en correcte interne werking arbeidswelzijn

Doelpubliek:
Alle leden van:

 • BC
 • TC
 • ABC
 • LOC Basiseducatie
 • CPBW
 • Preventieadviseurs
 • (Alle leden van comités die bevoegd zijn voor arbeidswelzijn)

12/02 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Antwerpen

Meer informatie

Programma onder voorbehoud
Doorlichting en correcte interne werking arbeidswelzijn

Doelpubliek:
Alle leden van:

 • BC
 • TC
 • ABC
 • LOC Basiseducatie
 • CPBW
 • Preventieadviseurs
 • (Alle leden van comités die bevoegd zijn voor arbeidswelzijn)