Personalization

CVO - inspraakorganen

1030 Brussel
Britsierslaan 5
Katrien Verstraeten
katrien.verstraeten@acv-csc.be

Vorming inspraak voor de afgevaardigden van de centra voor volwassenenonderwijs, met op het programma onder andere de standplaats- en de vakantieregeling, inspraak in de grote CVO en onderhandelen kan je leren

13/12 CVO - inspraakorganen

Meer informatie

Vorming inspraak voor de afgevaardigden van de centra voor volwassenenonderwijs, met op het programma onder andere de standplaats- en de vakantieregeling, inspraak in de grote CVO en onderhandelen kan je leren