Personalization

Denktank CLB - decreet leerlingenbegeleiding

8200 Brugge
Koning Albert I-laan 140
Marina De Pauw
marina.depauw@acv-csc.be

Overlegzaal

Een jaar na de invoering van het decreet leerlingenbegeleiding zit COC samen met haar vakbondsafgevaardigden uit de CLB voor een evaluatie.

Een jaar na de invoering van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is het tijd voor een evaluatie. COC gaat in gesprek met vakbondsafgevaardigden uit de CLB om zo de sterktes en zwaktes van dit decreet in kaart te brengen en ervaringen uit te wisselen over wat werkt of wat nog voor verbetering vatbaar is. COC wil hun mening kennen over wat nodig is om een goede leerlingenbegeleiding in praktijk te brengen.

Ben je vakbondsafgevaardigde in een CLB en wil je graag meedenken? Stuur dan een mailtje naar Marina De Pauw (marina.depauw@acv-csc.be) voor meer info over hoe je kan inscrijven. Inschrijven is verplicht!

 

20/11 Denktank CLB - decreet leerlingenbegeleiding

Meer informatie

Een jaar na de invoering van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding is het tijd voor een evaluatie. COC gaat in gesprek met vakbondsafgevaardigden uit de CLB om zo de sterktes en zwaktes van dit decreet in kaart te brengen en ervaringen uit te wisselen over wat werkt of wat nog voor verbetering vatbaar is. COC wil hun mening kennen over wat nodig is om een goede leerlingenbegeleiding in praktijk te brengen.

Ben je vakbondsafgevaardigde in een CLB en wil je graag meedenken? Stuur dan een mailtje naar Marina De Pauw (marina.depauw@acv-csc.be) voor meer info over hoe je kan inscrijven. Inschrijven is verplicht!