Personalization

CBE en VOCVO - inspraakorganen

1030 Brussel
Britsierslaan 5
Katrien Verstraeten
katrien.verstraeten@acv-csc.be

Vorming inspraak voor de afgevaardigden van basiseducatie en VOCVO, met op het programma onder andere de voorbereiding van de LOC-verkiezingen, evaluatie van de voorbije periode en onderhandelen kan je leren.

25/10 CBE en VOCVO - inspraakorganen

Meer informatie

Vorming inspraak voor de afgevaardigden van basiseducatie en VOCVO, met op het programma onder andere de voorbereiding van de LOC-verkiezingen, evaluatie van de voorbije periode en onderhandelen kan je leren.