Personalization

Buitengewoon basisonderwijs - inspraakorganen

1030 Brussel
Britsierslaan 5
Marina De Pauw
marina.depauw@acv-csc.be

Tijdens onze jaarlijkse vorming voor leden inspraakorganen bespreken we in een eerste luik de werking van het Basiscomité en het Tussencomité van de Scholengroep aan de hand van recente wijzigingen in de regelgeving. Welke aspecten van aanvangsbegeleiding worden lokaal of supra-lokaal onderhandeld? Wanneer en hoe ga je te werk om dit op te volgen?  

In een tweede luik komen interessante weetjes uit het GO! aan bod en wisselen we ervaringen uit over de werking van de ondersteuningsnetwerken en de uitrol van het decreet leerlingenbegeleiding op schoolniveau. In de namiddag ligt de focus traditioneel op onderhandelingstechnieken. 

25/10 Buitengewoon basisonderwijs - inspraakorganen

Meer informatie

Tijdens onze jaarlijkse vorming voor leden inspraakorganen bespreken we in een eerste luik de werking van het Basiscomité en het Tussencomité van de Scholengroep aan de hand van recente wijzigingen in de regelgeving. Welke aspecten van aanvangsbegeleiding worden lokaal of supra-lokaal onderhandeld? Wanneer en hoe ga je te werk om dit op te volgen?  

In een tweede luik komen interessante weetjes uit het GO! aan bod en wisselen we ervaringen uit over de werking van de ondersteuningsnetwerken en de uitrol van het decreet leerlingenbegeleiding op schoolniveau. In de namiddag ligt de focus traditioneel op onderhandelingstechnieken.