Personalization

Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Antwerpen

2280 Grobbendonk
Jagersdreef 1
COC Antwerpen
032227096
coc.antwerpen@acv-csc.be

Programma onder voorbehoud

Externe werking: externe preventiedienst en gezondheidstoezicht, preventie-eenheden

Doelpubliek:
Alle leden van:
 • BC
 • TC
 • ABC
 • LOC Basiseducatie
 • CPBW
 • Preventieadviseurs
 • (Alle leden van comités die bevoegd zijn voor arbeidswelzijn)

23/10 Comités Arbeidswelzijn (CPBW) Antwerpen

Meer informatie

Programma onder voorbehoud

Externe werking: externe preventiedienst en gezondheidstoezicht, preventie-eenheden

Doelpubliek:
Alle leden van:
 • BC
 • TC
 • ABC
 • LOC Basiseducatie
 • CPBW
 • Preventieadviseurs
 • (Alle leden van comités die bevoegd zijn voor arbeidswelzijn)