Missie

ACV Puls is een onafhankelijke democratische organisatie, die opkomt voor werknemersrechten en streeft naar solidariteit onder werknemers.

Onze missie

ACV Puls is een vakbond die als deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt voor meer en sterkere rechten voor werknemers (m/v).
ACV Puls is een onafhankelijke democratische organisatie met leden en militanten, die streeft naar solidariteit onder werknemers. Nationale en internationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmiddel. ACV Puls staat voor een democratische kijk op de samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare tegenmacht zijn.

Onze missie toegelicht

ACV Puls is een vakbond die opkomt voor meer en sterkere rechten voor werknemers (m/v). Dit gebeurt binnen het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). De sociale grondrechten zijn onze leidraad.
Hoewel gericht op leden in Vlaanderen en Brussel wil ACV Puls haar opdracht realiseren in een breder geografisch kader: België, Europa en de wereld.

Onafhankelijk

ACV Puls wil, als deel van de christelijke arbeidersbeweging maar los van elke politieke partij, haar doelstellingen verwezenlijken.
ACV Puls wil voor haar financiële middelen hoofdzakelijk steunen op de bijdragen van de leden.

Ledenorganisatie

ACV Puls is een organisatie waarbij werknemers (m/v) vrijwillig aansluiten en die de kracht van het aantal leden wil gebruiken om haar doelstellingen te bereiken.
Zowel voor individuele als voor collectieve belangen kunnen de leden bij ACV Puls terecht.

Democratie

Wie lid wil zijn en blijven, moet onze democratische kijk op de maatschappij delen.
Op basis van democratische besluitvorming wil ACV Puls met militanten en leden standpunten bepalen en beslissingen nemen en uitvoeren.
ACV Puls komt op voor een democratische, duurzame economie waarin werknemers (m/v) eigen rechten hebben.

Solidair

Werknemers (m/v) zijn met elkaar verbonden op basis van hun werk. ACV Puls komt op voor waardig werk op het gebied van loon, omstandigheden, veiligheid en respect. De individuele rechten op arbeid en inkomen moeten worden vastgelegd in collectieve regelingen en afspraken.
Een sociale zekerheid om de solidariteit onder werknemers (m/v) te organiseren is voor ACV Puls een onaantastbaar goed.

Rechtvaardigheid

Als kwetsbaarste schakels in het economische proces hebben werknemers (m/v) alles te winnen bij rechtvaardigheid. Dat geldt voor zowel de basisvrijheden en mensenrechten als voor een rechtvaardige verdeling van de materiële welvaart. Die vrijheden, rechten en rechtvaardige verdeling moeten nationaal en internationaal beschermd worden.

Strijdbare tegenmacht

In een vrijemarkteconomie worden werknemersrechten nooit vanzelf toegekend, verworven of behouden. Daarom wil ACV Puls een tegenmacht ontwikkelen. De organisatie gelooft dat werknemers (m/v) kunnen én moeten gemeenschappelijk optreden om verandering af te dwingen. In dit verband zal ACV Puls informeren, sensibiliseren en actievoeren. Militanten, als rechtstreekse woordvoerders van werknemers, spelen hierbij een essentiële rol.

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.