Leden

ACV Puls telt zo'n 300.000 leden. Daarmee is het de grootste vakbond voor bedienden en kaderpersoneel in België.

Meer dan 300.000 leden

In België zijn veel mensen aangesloten bij een vakbond. België kent dan ook een vrij hoge syndicalisatiegraad die schommelt rond de 60%. Dat betekent dat van iedere honderd Belgische werknemers er 60 lid zijn van een vakbond. Eigenlijk doen alleen de Scandinavische landen het beter terwijl landen als Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten nauwelijks 20% scoren. Landen als Nederland hebben te maken met een afkalving van de grote vakbonden tot ver onder de 30%.

Het ledenbestand van ACV Puls vormt een goede afspiegeling van de huidige samenleving: mannen, vrouwen, jongeren, allochtonen, werkenden, werkzoekenden en (brug)gepensioneerden. De vaststelling dat ACV Puls bedienden en kaderpersoneel (in sommige sectoren ook de arbeiders) uit alle privé-sectoren verenigt, versterkt deze verscheidenheid nog eens extra.

  • ACV Puls telt ruim 300.000 leden. Daarmee is het de grootste vakbond voor bedienden en kaderpersoneel in België.
  • Vrouwen zijn bij de bediende- en kadervakbond ruim in de meerderheid, al jaren trouwens. Zo'n 60% van onze leden is van het vrouwelijk geslacht.
  • De leden zijn behoorlijk evenredig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën: de groep werknemers 40-49 is met 26% het grootst, op de voet gevolgd door de leeftijdsgroepen 30-39 jaar en 50-59 jaar die ieder 22% van het totaal aantal leden bestrijken.
  • Voor het merendeel bevinden de ACV Puls-leden zich in de non-profit (34%) en de dienstverlenende sectoren (28%).

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.