Ook winkelpersoneel betaalt de lockdown in cash

Vanaf maandag zullen de winkels voor een hele poos de deuren moeten sluiten. De niet-voedingsbedrijven zijn niet de eersten die hun deuren moeten sluiten. De horeca, de cultuurhuizen, de fitnesscentra hebben al eerder de sleutel onder de mat gelegd.

Kristel Van Damme, verantwoordelijk voor de retailsector bij ACV Puls begrijpt de beslissing van de regering. Maar ze mist de aandacht voor de gevolgen voor het personeel in de getroffen sector. “In de media komen steeds de uitbaters aan het woord. Maar ook het personeel betaalt een zware prijs. Hun verhalen zijn even schrijnend,” legt ze uit. 

Laag loon wordt aalmoes

“De lonen in de sector zijn zeer laag,” weet ze. De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid maken dat probleem nog scherper. “70% van een laag loon wordt al snel een aalmoes. En ook deze werknemers hebben rekeningen en afbetalingen die verder betaald moeten worden.”

“Bij de vorige lockdown in het voorjaar maakten al 50% van onze leden zich ernstige zorgen over hun financiële situatie,” zegt Kristel Van Damme. “We vrezen dat deze cijfers alleen nog verder de hoogte in zullen gaan bij een volgende bevraging. Wij dringen er bij de werkgeversfederatie Comeos al enkele maanden op om de periode van tijdelijke werkloosheid gelijk te stellen met gewerkte periodes voor de berekening van de eindejaarspremie. Het blijft echter oorverdovend stil.”

Eindejaarspremie broodnodig

De eindejaarspremie of dertiende maand is in de sector voor veel personeelsleden niet een gewoon extraatje, maar een bedrag dat ervoor zorgt dat ze extra of onverwachte kosten kunnen dekken. En dat komt nu in het gedrang. “Als de periode van tijdelijke werkloosheid niet wordt gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie, betekent het op dit moment al een verlies van 200 à 300 euro netto. Dat is niet niks in de laagbetaalde sector,” zegt Kristel Van Damme. “Maar het verlies riskeert door de nieuwe lockdown nog groter te worden. Te verdubbelen zelfs.” 

En dan wordt het wel heel problematisch. “Een vierde van je eindejaarspremie zien verdwijnen omdat je werd verplicht thuis te blijven, is niet niets,” besluit ze. 


Personalization