Covid-19 erkend als beroepsziekte

COVID-19 kan erkend worden als beroepsziekte voor werknemers uit de nationale en internationale transportsector, en ook de logistieke sector. Deze erkenning geldt voor werknemers die in de periode van de lockdown (18 maart - 17 mei 2020) aan het werk waren en die in die periode besmet werden met covid-19.  Het gaat specifiek om werknemers die, door de aard van hun job, geen telewerk konden verrichten of niet steeds 1.5 meter afstand konden houden.  Voor deze categorie van werknemers bestaat er een onweerlegbaar vermoeden dat de ziekte veroorzaakt werd door de uitoefening van het beroep.

Dat betekent dat deze werknemers aanspraak kunnen maken op een vergoeding ten laste van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) als zij door de ziekte getroffen zijn.

Als je dossier erkend wordt, heb je recht op een aanvullende vergoeding voor de periode van arbeidsongeschiktheid, een terugbetaling van medische kosten en behandelingen.

Alle informatie over de procedure en de aanvraagformulieren kan je vinden op de website van FEDRIS.

Covid-19 als arbeidsongeval

In de meest recente versie van zijn FAQ COVID-19 verduidelijkt Fedris dat COVID-19, onder bepaalde voorwaarden, ook kan erkend worden als arbeidsongeval.

Om van een arbeidsongeval te kunnen spreken, moet er sprake zijn:

van een plotselinge gebeurtenis die een letsel heeft veroorzaakt (in deze COVID-19), en die optrad tijdens, en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Volgens Fedris kan het contact met een besmette persoon (cliënt, collega of iedere andere persoon met wie de werknemer in contact komt tijdens de uitvoering van zijn werk) of met een besmet voorwerp, de vereiste plotselinge gebeurtenis uitmaken (voor zover men die gebeurtenis kan isoleren en kan aanwijzen als de oorsprong van het letsel en voor zover zij optreedt binnen de termijn die momenteel als incubatietijd wordt aanvaard). De arbeidsongevallenverzekeraar kan dit vermoeden wel weerleggen.

De kans dat een werknemer, getroffen door COVID-19, een erkenning als slachtoffer van een arbeidsongeval bekomt, is  reëel. Is een werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval, dan dient de werkgever daarvan aangifte te doen bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar.

BRON: FAQ COVID-19 (fedris.be)

Personalization