KMDA weigert sociaal overleg om naakte ontslagen te vermijden – actie 18 juni Astridplein

Vorige week, op 12 juni, kondigde de directie van Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael (KMDA) de intentie van ontslag aan van 24 werknemers in dierenzorg, tuin, administratie en omkadering. Van ontslagen in het Horecagedeelte en de Koningin Elisabethzaal is in deze fase geen sprake.

De vakbonden hebben op 16 juni op de bijzondere ondernemingsraad van de KMDA een duidelijke eis op tafel gelegd. Kan er sociaal overleg zijn om het aantal van 24 ontslagen te verminderen of kunnen sociale alternatieven worden uitgewerkt? 

De directie wenst hier niet op in te gaan.

Als vakbond zijn wij verontwaardigd. Voor een werkgever die overheidsmiddelen krijgt voor tewerkstelling en ressorteert onder de social profit is dit allesbehalve een sociale werkgever. Er zijn alternatieven legio. De regering heeft maatregelen voorzien om naakte ontslagen te vermijden.

Helaas heeft de werkgever hier geen oren naar. Er is dus geen sociaal overleg mogelijk over deze ontslagronde. Maandag volgt een extra Ondernemingsraad, maar deze dient volgens de directie enkel om vragen inhoudelijk te beantwoorden. 

Wij eisen dat de aangekondigde ontslagen niet worden doorgevoerd.

Wij eisen dat het sociaal overleg wordt opgestart om alle informatie te verkrijgen, om inzage te krijgen in het volledige ondernemingsplan en om gesprekken te starten om het aantal ontslagen te verminderen.

Donderdag 18 juni om 12u voert het KMDA-personeel actie op het Astridplein. Als de werkgever blijft weigeren in overleg te gaan is de kans groot dat het personeel het werk neerlegt.

Personalization