Decathlon weigert uitnodiging tot verzoening van de minister van Werk

Vandaag woensdag 17 juni zou er een verzoening plaatsvinden in PC311 naar aanleiding van de acties en onrust ontstaan bij de werknemers van het Decathlon distributiecentrum te Willebroek begin juni.

De geplande verzoening gaat echter niet door. De directie van Decathlon weigert deel te nemen onder het voorwendsel dat ze een interne workshop organiseert in Willebroek. De voltallige syndicale delegatie is daarbij geweerd van deelname. 

Alle vakbondsorganisaties verwerpen scherp de handelswijze van de directie en interpelleren de minister opnieuw. Aanvaardt de minister van Werk de houding van de Decathlon-directie?

• Laat ze toe dat Decathlon de werking van de paritaire relaties ondermijnt?

• Laat ze toe Decathlon de CAO’s niet naleeft?

• Laat ze toe dat Decathlon systematisch de syndicale werking saboteert en de syndicale afgevaardigden in hun rol discrimineert?

• Laat ze toe dat Decathlon inbreuken pleegt tegen de Belgische sociale wetten?

Dat doet ze door bijvoorbeeld zonder wettelijke toestemming, interimwerk, nachtwerk, en werken op zon-en feestdagen te organiseren. Daarbij worden de meest kwetsbare werknemers, met deeltijdse, tijdelijke contracten zwaar onder druk gezetDe vakbondsorganisaties zijn verontwaardigd over de werkwijze van de sportketen. De sociale bemiddelaar probeert nu Decathlon te overtuigen tot deelname aan de verzoening. Wij vragen dat de minister van Werk dringend de ongepaste praktijken van Decathlon aanpakt.

Laat Decathlon het wettelijk sociaal overleg respecteren!

Personalization