Hoe ervaar jij deze coronacrisis?

ACV Puls bevroeg in april, midden in de lockdown, meer dan 8000 Pulsleden over hoe zij de nieuwe werkrealiteit ervaarden. Daarbij valt vooral op hoe het gemis aan normale collegiale contacten doorweegt. Ook in deze vreemde tijd van afstandswerk blijft dit één van dé speerpunten in ons vakbondswerk. 

Van de respondenten was 42% op het moment van de bevraging tijdelijk werkloos. Bijna evenveel deelnemers bleven aan de slag op de normale werkplek. 18% deed het werk volledig van thuis. Gemiddeld is het bij die laatste groep dat het welbevinden het hoogste ligt, in vergelijking met de twee andere. De thuiswerkers vragen zich vooral af wanneer zij opnieuw normaal aan de slag kunnen, een erg onzekere factor. Het gebrek aan informeel contact ervaart deze groep erg scherp: 42% voelt dit als een probleem. Heel wat thuiswerkers geven aan behoefte te hebben aan meer tips over hoe de situatie, vaak ook in combinatie met kinderopvang, vol te houden zolang nodig. 

Bij de groep tijdelijk werklozen stelt maar liefst een kwart van de deelnemers dat hun jobrealiteit zeer lastig vol te houden is. Deze werknemers hebben vooral financiële kopzorgen, op de korte termijn, maar de onzekerheid op de langere termijn komt daar bovenop. Deze groep zou vooral gebaat zijn met garanties rond jobzekerheid en meer financiële ondersteuning op de korte termijn. 

Wie al die tijd aan het werk bleef, vaak in erg ongewone en belastende omstandigheden, deelt de zorg over de duurtijd van deze situatie. Niet in het minst omdat na de acute crisisfase waar we nu inzitten, volgens een kwart van de deelnemers gevolgd zal worden door een chaotische periode waarin de werkdruk nog lange tijd hoger zal liggen. Eén op drie werknemers in deze groep geeft aan méér veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen nodig te hebben dan voorzien, bij de uitvoering van de job. Daar is dus nog gigantisch veel werk aan de winkel. 

Veilige werkomstandigheden, financiële ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, individuele coaching voor wie nood heeft aan begeleiding of samen reflecteren, en een vakbondswerking die inzet op nabijheid van personeelsvertegenwoordigers en verbinding tussen werknemers op de werkvloer. Daar zetten we met ACV Puls de komende maanden op in. 

Personalization