Hoe gaat het met je?

Met ACV Puls willen we weten hoe het met je gaat. Onze korte ledenbevragingen helpen ons de vinger aan de pols te houden, en geven richting aan onze prioriteiten bij besprekingen op sectoraal en nationaal niveau. 

Eind mei lieten zo’n 1.000 werknemers ons via een mini-bevraging weten hoe het met hen gaat, nu we stap voor stap uit de lockdown treden. Veiligheid op de werkvloer houdt natuurlijk heel wat werknemers bezig. Maar liefst één op de drie werknemers die na een periode volledige tijdelijke werkloosheid het werk hervatten, voelen zich daarbij niet helemaal beschermd.

Vaak heeft dat te maken met het gedrag van klanten waar men onvermijdelijk mee in contact komt. Maar ook de organisatie door de werkgever laat op te veel plaatsen te wensen over. Als individu is het erg moeilijk hierrond de discussie aan te gaan. ‘Meer controles op de werkvloer, aub!’: het is een duidelijke boodschap. In essentiële sectoren, die tijdens de lockdown actief bleven op de normale werkplek, staan de beschermende maatregelen ondertussen gemiddeld beter op punt. Nog 1 op 5 voelt zich niet helemaal veilig. Maar liefst 42% geeft aan dat het respecteren van de veiligheidsregels het werk extra belastend maakt.

En tegenover die zware omstandigheden staat niet altijd voldoende erkenning. ‘Dat de mensen in de bewakingssector ook eens genoemd worden voor hun inzet, wij moeten ook alles in goede banen leiden!’ Niet minder dan de helft van de werknemers uit deze sectoren vindt dan ook dat een premie of een betere basisverloning op zijn plaats is. ‘Ik hoop dat de mensen in de politiek ons werk beter zullen vergoeden, want wij staan dag, nacht, weekend en feestdag te werken, ongeacht de situatie.’ Financiële kopzorgen spelen daarnaast logischerwijs vooral bij de groep die nog steeds volledig tijdelijk werkloos is. Daar geeft 1 op 5 aan dringend meer inkomen nodig te hebben om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Bovendien blijven werknemers misbruiken signaleren: ‘Voel aan dat werkgever deze maatregelen deels gebruikt om balans uit te kuisen door ons maar slechts minimaal aan het werk te zetten. Er wordt verwacht dat wij tijdens het 'stempelen' toch mails lezen, klanten verder helpen enz.’

Wie nog steeds van thuis uit aan de slag is, hoopt in de helft van de gevallen dat dat zo lang mogelijk zo kan blijven. Het gebrek aan collegiaal contact blijft daarbij wel een belangrijk gemis. 

Vorige maand polsten we ook al naar jouw beleving van de coronacrisis. Hieronder een overzicht. 

Hoe ervaarde jij de coronacrisis?

ACV Puls bevroeg in april, midden in de lockdown, meer dan 8000 Pulsleden over hoe zij de nieuwe werkrealiteit ervaarden. Daarbij valt vooral op hoe het gemis aan normale collegiale contacten doorweegt. Ook in deze vreemde tijd van afstandswerk blijft dit één van dé speerpunten in ons vakbondswerk. 

Van de respondenten was 42% op het moment van de bevraging tijdelijk werkloos. Bijna evenveel deelnemers bleven aan de slag op de normale werkplek. 18% deed het werk volledig van thuis. Gemiddeld is het bij die laatste groep dat het welbevinden het hoogste ligt, in vergelijking met de twee andere. De thuiswerkers vragen zich vooral af wanneer zij opnieuw normaal aan de slag kunnen, een erg onzekere factor. Het gebrek aan informeel contact ervaart deze groep erg scherp: 42% voelt dit als een probleem. Heel wat thuiswerkers geven aan behoefte te hebben aan meer tips over hoe de situatie, vaak ook in combinatie met kinderopvang, vol te houden zolang nodig. 

Bij de groep tijdelijk werklozen stelt maar liefst een kwart van de deelnemers dat hun jobrealiteit zeer lastig vol te houden is. Deze werknemers hebben vooral financiële kopzorgen, op de korte termijn, maar de onzekerheid op de langere termijn komt daar bovenop. Deze groep zou vooral gebaat zijn met garanties rond jobzekerheid en meer financiële ondersteuning op de korte termijn. 

Wie al die tijd aan het werk bleef, vaak in erg ongewone en belastende omstandigheden, deelt de zorg over de duurtijd van deze situatie. Niet in het minst omdat na de acute crisisfase waar we nu inzitten, volgens een kwart van de deelnemers gevolgd zal worden door een chaotische periode waarin de werkdruk nog lange tijd hoger zal liggen. Eén op drie werknemers in deze groep geeft aan méér veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen nodig te hebben dan voorzien, bij de uitvoering van de job. Daar is dus nog gigantisch veel werk aan de winkel. 

Veilige werkomstandigheden, financiële ondersteuning voor wie het moeilijk heeft, individuele coaching voor wie nood heeft aan begeleiding of samen reflecteren, en een vakbondswerking die inzet op nabijheid van personeelsvertegenwoordigers en verbinding tussen werknemers op de werkvloer. Daar zetten we met ACV Puls de komende maanden op in. 

Personalization