Misbruik van regelingen door werkgevers moet ophouden!

Houding van sommige bedrijven is wraakroepend

De vakbonden werken zich momenteel uit de naad om de best mogelijke service en belangenbehartiging te garanderen voor iedereen die op welke manier ook wordt getroffen door het coronavirus. Ook uiteraard voor alle vakbondsmilitanten en werknemers in bedrijven die van essentieel belang zijn en nog draaien. Deze werknemers zijn daarbij bereid om soms in moeilijke omstandigheden risico’s te lopen. Ondertussen schuiven de bedrijven alles gewoon af op de samenleving, op een volstrekt onverantwoorde manier.

Bedrijven zijn met terugwerkende kracht zieke werknemers in tijdelijke werkloosheid aan het zetten in plaats van gewaarborgd loon te betalen, zoals de wetgeving het regelt. Zelfs bedrijven die volop draaien, wimpelen het gewaarborgd loon wegens ziekte af en doen een beroep op de regelingen rond ‘tijdelijke werkloosheid coronavirus’. Dit is niet alleen wraakroepend maar ook maatschappelijk onverantwoord in tijden waarin solidariteit het sleutelwoord moet zijn.

Onaanvaardbaar

Als we er niet meer in slagen het onderscheid te maken tussen echte noden en misbruik maken van een bepaalde context, dan hypothekeren we op een ongelooflijke manier de toekomst van onze sociale zekerheid. Voor de vakbonden is dit onaanvaardbaar.

Er zijn mensen die kunnen blijven werken en die gelukkig niet het slachtoffer zijn van de coronacrisis. De vakbonden eisen dat de veiligheid voor deze groep wordt gewaarborgd.

Daarnaast zijn er mensen die helaas niet meer kunnen werken; deze werknemers willen we zo goed mogelijk beschermen als het gaat over hun inkomen.

Er zijn ook mensen die blijven werken ondanks hoge risico’s. Er zijn mensen die ziek worden en/of besmet zijn. Deze laatsten krijgen hiervoor een doktersattest. Er zijn mensen die thuis moeten blijven voor de kinderen of omdat de partner besmet is.

Ziek is ziek, en daarbij moet de wetgeving worden nageleefd. Nodeloos het inkomen van werknemers verminderen en hierdoor ook nog eens ons stelsel van sociale zekerheid extra belasten is onder géén beding te aanvaarden.

Als dit niet ophoudt, maken we een lijst openbaar van alle bedrijven die misbruik maken van de coronacontext. Uiteraard zullen we ook de nodige vorderingen instellen waar nodig.

Personalization