Covid-19 als beroepsziekte in de zorg

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, bevestigt dat personen met COVID-19 (gediagnosticeerd door middel van een laboratoriumtest) die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.
Fedris vermeldt: 
• ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten;
• personeel werkzaam in de ziekenhuizen in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen, in de diensten voor longziekten en infectieziekten, in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen, personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19. 

• het personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen).
 
In de voornoemde diensten gaat het over alle personen die er werkzaam zijn (medisch, paramedisch, logistiek en schoonmaakpersoneel) en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Lees hier het volledige bericht van Fedris

Personalization