Nieuwe naam voor LBC-NVK

Naamsverandering wordt apotheose op vierjaarlijks Congres

De bediendenvakbond LBC-NVK, met bijna 300.000 leden de grootste centrale van het ACV, organiseert op donderdag 16 en vrijdag 17 mei 2019 zijn militantencongres. De apotheose van het congres wordt de voorstelling van de nieuwe naam. "Het wordt een historisch Congres", onderstreept Stefaan Decock, algemeen secretaris van de LBC-NVK. "We willen een nieuwe stap zetten met de vakbond die we willen en moeten zijn, zowel op het vlak van onze eigen organisatie als in de hele beweging." 
'Samen voor Meer' is het centrale thema van dit Congres. Samen voor meer democratie, meer solidariteit, meer impact en meer dienstverlening. Want ook als vakbond willen we relevant blijven en goed presteren in een snel veranderende context op de werkvloer.
Na 85 jaar LBC-NVK is het tijd om met de bediendenvakbond een nieuwe weg in te slaan. De inhoudelijke vernieuwing van de organisatie gaat gepaard met de lancering van een nieuwe naam, die plaatsvindt op 17 mei. De huidige naam, Landelijke Bedienden Centrale, werd bedacht in 1934. In 1985 werd daar 'Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel' aan toegevoegd, met als resultaat de afkorting LBC-NVK. 
Naam die lading beter dekt
Stefaan Decock: “De nieuwe naam zal beter de lading dekken maar moet vooral meer uitstraling geven: aan het veel te onzichtbare authentieke vakbondswerk, aan een dienstverlening die we aanpassen aan maatschappelijke ontwikkelingen, aan de manier waarop we met ons vakbondswerk inspelen op uitdagingen in ondernemingen, in sectoren en op de arbeidsmarkt. Als vakbond focussen we op nieuwe segmenten van de arbeidsmarkt, nieuwe doelgroepen, nieuwe generaties. We evolueren van een ‘vertegenwoordigend vakbondswerk’ naar een meer ‘participerend vakbondswerk’. We willen ook de beeldvorming rond vakbonden – die soms compleet de bal misslaat – bijstellen.”
“Als vakbond willen we werknemers een centrale plaats geven. Samen met hen de loopbaan doorlopen, als team. Vakbondswerk is één en al mensenwerk waarbij dagelijkse zorgen én vreugdevolle momenten met elkaar worden gedeeld. Wij willen werknemers laten groeien, vaak in samenspraak met werkgevers, met als enige doel: werkplezier en werkgeluk mogelijk maken.”
‘Mindswitch’
“De vernieuwing van onze organisatie vergt ook een mindswitch in de geesten van ons personeel en onze militanten”, stelt Decock. “Dit is een proces dat je niet zomaar met een aan-en-uit-schakelaar kan bedienen. Uiteraard blijven we de strijdbare vakbond die in actie schiet wanneer werknemers niet worden gerespecteerd of in de verdrukking komen; maar die kant van ons vakbondswerk krijgt vaak wel de nodige aandacht in de media.”
Op het vakbondscongres in Mol zal de LBC-NVK een nieuwe naam lanceren. “Als speerpunt van een vernieuwingsproject dat onze vakbond in de komende jaren nog steviger op de kaart moet zetten. Dit is de groene draad doorheen ons Congres, dat belangrijke bakens moet verzetten.”
We staan kort voor de politieke verkiezingen en dus is het ook een goed moment om onze standpunten helder te verwoorden. Ook daar dienen congressen voor. 
Ander beleid is mogelijk
“Na 4 jaar zeer rechts en liberaal regeringsbeleid valt er voor werknemers en mensen met een uitkering heel wat recht te zetten, bij te sturen en te herstellen. Er zal veel nodig zijn om te herstellen wat is kapot gemaakt en om proactief nieuwe, positieve lijnen uit te zetten", aldus Decock. Samen met het hele ACV verdedigt de LBC-NVK met overtuiging de stelling dat 'een ander beleid mogelijk is'. "Wij hopen dat de regionale, federale en Europese verkiezingen van 26 mei dit andere beleid zullen mogelijk maken. Een warm, sociaal en rechtvaardig beleid waardoor iedereen mee kan”.
Actiepunten
"Als vakbond vinden wij dat we sterker moeten inzetten op loonbarema's en dat de lonen moeten zijn gekoppeld aan de werkelijke levenskosten", licht Decock toe. "De minimumlonen moeten stijgen en worden omgevormd tot volwaardige brutolonen. Jongeren hebben, net als iedereen, recht op vaste en voltijdse arbeidscontracten. We willen niet weten van kortingen en cadeaus die onze sociale zekerheid in de uitverkoop zetten. Er moet een einde komen aan het problematiseren van oudere werknemers. We pleiten voor faire afspraken over landingsbanen, SWT en pensioen. 65 jaar moet opnieuw de wettelijke pensioenleeftijd worden. En jongeren hebben recht op volwaardige brutolonen."
En er is méér. In het licht van digitalisering en automatisering moet het lukken om arbeid anders te organiseren. Een kortere werkweek (32u) moet 'het nieuwe voltijds' worden, met volwaardige sociale rechten. In de strijd tegen de klimaatverandering pleit de vakbond voor een duurzame transitie naar een koolstofarme economie. "Duurzaamheid moet wél sociaal rechtvaardig zijn". Samen met het middenveld en diverse politieke partijen eisen we ook fiscale rechtvaardigheid, wat onder meer neerkomt op een progressieve belasting op grote fortuinen en de volledige opheffing van het fiscaal bankgeheim.

Personalization