Baanbrekend arrest premies hospitalisatieverzekering!

Het arbeidshof van Brussel geeft een 30-tal werknemers van Honeywell gelijk in een arrest dat zopas bekend geraakte. Dit is baanbrekend. Hospitalisatieverzekeringen mogen niet eenzijdig gewijzigd worden door de werkgever, terwijl meer en meer werkgevers dit wel doen.

“15 jaar lang ontvingen wij een verzekering voor hospitalisatie en ambulante medische zorg. Dit werd zowel door Honeywell als door de werknemers beschouwd als een belangrijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden,” zegt een werknemer die anoniem wil blijven.

Groot was de verbazing toen de werknemers in februari 2016 op hun loonfiches ontdekten dat de werkgever de verzekeringspremies eenzijdig had verminderd. 

Door eenzijdig de premies te verminderen heeft Honeywell een belangrijke wijziging aangebracht aan een essentieel element van de arbeidsovereenkomst. Honeywell wilde zo de loonkosten drukken. “Ondanks onze wil om dit probleem minnelijk op te lossen bleef de werkgever jarenlang hardnekkig volhouden. De werknemers konden niet anders dan een juridische procedure starten om hun recht op loon af te dwingen,” vervolgt Saïda Isbai, vakbondssecretaris voor het ACV.

Het arbeidshof bevestigt in een baanbrekend arrest dat de vermindering van de premies een loonvermindering is, wat in strijd is met de Belgische arbeidswetgeving.

“Honeywell is een goed draaiend bedrijf dat winst maakt. Wij zetten ons volop in voor het bedrijf maar kunnen het natuurlijk niet accepteren dat Honeywell ons loon vermindert. Wij zijn dan ook heel blij en opgelucht met deze uitspraak,” zegt een andere werknemer die anoniem wil blijven.

“Dit is een uitzonderlijk vonnis,” benadrukken advocaten Jan Buelens en Lies Michielsen van PROGRESS Lawyers Network, die de werknemers verdedigden. “Deze werknemers namen - gesteund door het ACV - een moedige beslissing door zich hier niet bij neer te leggen. Meer en meer werkgevers wijzigen eenzijdig loonelementen. Dit proces is een opsteker voor alle werknemers die hier het slachtoffer van zijn.”

De werknemers hebben allemaal recht op de te weinig betaalde verzekeringspremies.

Ook de andere werknemers van Honeywell kunnen zich baseren op dit arrest om de niet betaalde premies op te eisen bij Honeywell. 

Personalization