2.264 personeelsleden extra in de woonzorgcentra

©Shutterstock

Vanaf donderdag 1 juli gaat een belangrijk onderdeel van het sociaal akkoord (VIA 6) voor de Vlaamse non-profit sectoren van start: de aanwerving van minstens 2.264 VTE om de hoge werkdruk van het personeel aan te pakken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren in de Vlaamse woonzorgcentra. Dit is een belangrijke maar noodzakelijke eerste stap.

Al voor de coronacrisis was er een brede consensus dat de personeelsnormen in de woonzorgcentra verhoogd moesten worden. Het verloop van de pandemie heeft de werkdruk en de onderbezetting op de diensten, en dus de noodzaak aan veel meer personeel, enkel scherper gesteld.

Meer aandacht voor zorgbehoeftes bewoners

De oude personeelsnormen worden eindelijk verhoogd en de financiering van het personeel zal veel meer rekening houden met de zorgzwaarte of zorgbehoefte van de bewoners. Dit is een belangrijke maatregel om de werkdruk te verlagen want voor veel zorgbehoevende bewoners werd er te weinig personeel voorzien. Alle woonzorgcentra zullen personeel moeten aanwerven, ongeacht het feit of ze een vzw, openbaar of commercieel statuut hebben.

In het sociaal overleg in de woonzorgcentra (vb. de ondernemingsraad) moet tegen 30 september beslist worden hoe de middelen ingezet zullen worden. Wordt er gekozen voor de aanwerving van verpleegkundigen of kiest men eerder voor andere diploma’s of functies die meer op ondersteuning en psycho-sociale begeleiding gericht zijn? De doelstelling blijft wel het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van het wonen en leven van de bewoners en de kwaliteit van de zorg.

Aanwervingen vanaf 1 juli 2021

Veel personeelsleden in de woonzorgcentra werken deeltijds. Dit sociaal akkoord maakt het mogelijk dat deze deeltijdse werknemers meer uren kunnen werken als ze dat wensen. Ook op deze manier kan het extra personeel ingevuld worden

De aanwervingen kunnen gebeuren vanaf 1 juli 2021. De 2.264 VTE, of ongeveer 2800 tot 3000 werknemers, zijn een grote investering van 146 miljoen Euro. Alle personeelsleden uit de woonzorgcentra roepen al lang om versterking. We roepen daarom de werkgevers op om samen dit sociaal akkoord waar te maken. Geen euro bedoeld voor extra personeel mag verloren gaan. In de loop van de maand oktober zal de uitvoering ervan geëvalueerd worden door de vakbonden. We zullen niet aarzelen om de aanwerving van personeel waar nodig af te dwingen, indien nodig met acties.

Loonsverhogingen

Met VIA 6 wordt ook een belangrijke stap gezet om de lonen te verbeteren en werk te maken van gelijk loon voor gelijk werk. Vanaf juli worden de lonen van het personeel van de woonzorgcentra verhoogd, net zoals dat voor het personeel van de ziekenhuizen en de thuisverpleging zal gebeuren. De loonsverhoging wordt doorgevoerd met het loon van de maand juli, dat eind juli, begin augustus betaald wordt. Ook de lonen van de werknemers in de andere zorg- en welzijnssectoren, zoals bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg stijgen in de loop van deze zomer.

De werknemers verdienen deze loonsverhoging en duizenden extra collega’s. Het is een waardering voor al het werk en een investering in de toekomst van zorg en welzijn.

Personalization