IPA - ACTIE 4 JUNI

Een twaalftal vakbondscentrales van het ACV en het ABVV zullen deze vrijdagochtend 4 juni actievoeren. Ze willen de partijen van de Vivaldi-regering en de werkgeversvertegenwoordigers herinneren aan het krachtige verzet van het gemeenschappelijk vakbondsfront tegen de wet van 1996/2017 betreffende de bevriezing van de lonen, en tegen de toepassing ervan in de vorm van een dwingende loonnorm van maximaal 0,4% voor 2021 – 2022. 

Er dient aan te worden herinnerd dat vrije loononderhandelingen in de sectoren, tussen geïnformeerde en verantwoordelijke partijen, niet alleen een door de Internationale Arbeidsorganisatie -IAO- erkend grondrecht is (dat voor België bindend zou moeten zijn!), maar ook een oplossing voor de toenemende ongelijkheid en de strijd tegen de armoede. Bovendien, zoals wij uitvoerig toelichten in de bijgevoegde argumentatieve nota is de stijging van de brutolonen via collectieve onderhandelingen essentieel voor de ontwikkeling van de binnenlandse vraag, de werkgelegenheid, de financiering van de sociale zekerheid en de collectieve functies.

Het gaat echter niet alleen om de lonen. Deze absurde en oneerlijke norm verhindert ook echte oplossingen voor eindeloopbanen, de verhoging van de minimumlonen, de bescherming van jobs die bedreigd worden door de crisis, enz. Alle belangrijke kwesties voor werknemers, met inbegrip van de “essentiële” werknemers die zwaar getroffen zijn door de pandemie, zitten dus opgesloten in een nutteloos en gevaarlijk keurslijf.

Tijdens de actie van aanstaande vrijdag zullen een vijftiental syndicale delegaties, gekozen wegens hun symbolisch karakter, getuigen: in veel bedrijven of sectoren is er meer dan genoeg geld en er zijn grote sociale behoeften, en deze wet verhindert dat daaraan wordt voldaan. 

Onze eisen zijn welbekend:

  • Neen tegen het keurslijf van 0,4% voor 2021 – 2022.
  • Neen tegen de wet van 1996/2017: het is hoog tijd om de intrekking van de beperkende elementen voor te bereiden.
  • Nood aan echte oplossingen voor de eindeloopbanen: tijdskrediet vanaf 55 jaar, verlenging van het SWT.
  • Dringende verhoging van de minimumlonen en de lage lonen.
  • Maatregelen ter bescherming van de werkgelegenheid in bedrijven waarin er herstructureringen plaatsvinden: SWT voor 60 jaar, collectieve arbeidsduurvermindering, enz.

Door de 7 Vivaldi-partijen te bezoeken en vervolgens samen te komen voor het VBO geven we dus een duidelijke dubbele boodschap:  

  1. Aan de regering: leg geen verplichte norm vast, sta de onderhandelingsvrijheid in de sectoren toe.
  2. Aan de werkgevers: als er geen echte onderhandelingen zijn in de sectoren, met vooruitgang voor de werknemers, is er ook geen sociale vrede.

Praktisch:

  • Delegaties zullen vrijdag vanaf 10 uur aanwezig zijn voor de 7 Brusselse zetels van de partijen van de regering-De Croo. Wij zullen er onze eisen inleveren.
  • Vanaf 11 uur verzamelen de 7 delegaties zich voor het VBO.
Bij elk van deze etappes zullen de syndicale delegaties getuigen over hun realiteit ten aanzien van deze absurde wet.

Personalization