IBM: Actieplan nadat onderhandelingen zijn mislukt

Een stakingsaankondiging volgde onmiddellijk nadat alle verzoeningspogingen mislukten.

De directie van IBM weigert nog steeds om:

  • Objectieve, transparante en meetbare criteria vast te stellen voor het vrijwillige vertrekplan (VLP)  en voor de gedwongen ontslagen;
  • De timing van het VLP af te stemmen op die van de gedwongen ontslagen, zodat er sprake kan zijn van een echte keuze voor het betrokken personeel;
  • Een collectieve arbeidsovereenkomst te maken met een inventaris  van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat naar KINDRYL wordt overgeplaatst;
  • Een opleidingsplan te voorzien voor de overgebleven personeelsleden zodat hun skills op peil blijven van de technologie;
  • Een effectief vakbondstoezicht op de uitvoering van het VLP en de gedwongen ontslagen mogelijk te maken.

 De vakbonden roepen de werknemers op omwoensdag 12 mei, van 9.00 tot 17.00 uur te staken. Wij organiseren:

  1. Een coronaproof stakingspiket (maximum 50 werknemers voor de gebouwen van IBM);
  2. Een staking op afstand via een Out-of-Office voor het personeel dat niet fysiek aanwezig kan zijn;
  3. Een live stream vanop het piket waar alle werknemers terecht kunnen met hun vragen/antwoorden/steunbetuigingen.

Wij voorzien een persbriefing om 11.00 uur voor het IBM-gebouw (Bourgetlaan 42 in 1130 Brussel).

Personalization