IBM: hoe land je een vliegtuig zonder piloot? Met een crash!

Het hele weekend heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront geprobeerd om met de directie van IBM een akkoord te onderhandelen over een sociaal plan dat niet alleen goede vertrekvoorwaarden bevat voor de werknemers die de directie wil ontslagen maar ook garanties voor de werknemers die bij IBM of bij Kyndryl zullen blijven werken.

Die onderhandelingen kwamen er na de, door ons gevraagde, verzoeningsvergadering op de FOD Waso van donderdag 6 mei. Gezien de bijzonder starre houding van de directie was die verzoeningsvergadering opgeschort tot vandaag 10 mei 13u. Het gemeenschappelijk vakbondsfront en de directie kregen de opdracht om vanaf vrijdag en gedurende het weekend de besprekingen over de blokkerende kwesties te hervatten.

De inkt van die afspraak was nauwelijks droog toen de directie opnieuw spelletjes begon te spelen. Zo verloren we vrijdag bijna een hele dag omdat de directie in plaats van een vergaderafspraak voor 10u, zoals afgesproken, pas om 15 een vergaderafspraak voor 16.00 uur verstuurde. Er waren een klacht bij de FOD WASO en een ultimatum nodig om ervoor te zorgen dat de directie voor zaterdagmiddag een tekstvoorstel stuurde.

Na een weekend onderhandelen en ondanks de vele en creatieve pogingen en alternatieven die we hebben voorgesteld, heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront geen akkoord kunnen bereiken met de directie over een aantal fundamentele kwesties:

  • objectieve, transparante en meetbare criteria voor het vrijwillig vertrek en voor de gedwongen ontslagen;

  • de procedure voor het Voluntary Leave Plan afstemmen met die voor de gedwongen ontslagen, zodat de betrokken werknemers een echte keuze hebben;

  • een lijst opmaken van de loon- en werkvoorwaarden van de werknemers die naar KINDRYL zullen getransfereerd worden;

  • een echt opleidingsplan;

  • een effectieve collectieve opvolging van de herstructurering door de vakbondsdelegatie.

De stakingsaanzegging wordt vandaag naar de directie gestuurd.

Personalization