Metro maakt vakbondswerk in Pakistan onmogelijk - help hen

De mondiale vakbond UNI Commerce is zeer bezorgd over de situatie bij Metro AG in Pakistan. Metro is een Duitse supermarktketen, die in België beter gekend is onder de naam Makro. 

Tahir Mehmood, hoofdafgevaardigde van de vakbond bij het bedrijf, werd er begin februari ontslagen met als officiële reden een afwezigheid in 2017. In Pakistan was zijn vakbond al geruime tijd en zonder enig resultaat met de lokale directie aan het onderhandelen over een akkoord. Aan geen enkele vraag van het personeel wou de directie na wel 15 vergaderingen tegemoet komen.

Globale vakbond UNI Commerce kwam tussenbeide en was in gesprek met de mondiale directie om te bemiddelen, toen de lokale directie gerichte acties begon op te zetten om vakbondswerk onmogelijk te maken. Niet alleen ontsloegen ze Tahir, maar ook andere afgevaardigden zette men via negatieve evaluaties onder druk. Zo riskeren zij hun job te verliezen.

ACV Puls roept samen met Uni Commerce op om deze intimidaties stop te zetten. Tahir moet terug in dienst komen en het personeel verdient dat de onderhandelingen voor een collectief akkoord terug aangevat worden. Ondersteun deze eis met ons mee, via deze petitie.

Personalization