ACV Puls pleit voor goede afspraken rond thuiswerk

©Shutterstock

Door de aanhoudende gezondheidscrisis kwam thuiswerk in een stroomversnelling terecht. Massaal veel werknemers stapten – al dan niet vrijwillig – over naar thuiswerk. 

Vanuit de eerste ervaringen en reacties van op de werkvloer, heeft ACV Puls recent haar leden bevraagd. Uit die respons bleek een grote variëteit in de beleving. Thuiswerk wordt door iedereen anders beleefd en vergt duidelijk sociaal overleg op maat. De realiteit verschilt ook naargelang de sector waarin werknemers actief zijn. 

Elke werkgever moet er als een goede huisvader voor zorgen dat het werk in veilige omstandigheden kan gebeuren. Zowel op de werkvloer als thuis of op een andere werkplek. Werknemers willen inspraak in wat dat concreet betekent. Ze willen betrokken worden bij de keuze of plicht omtrent thuiswerk, maar ook bij de gevolgen daarvan op gebied van arbeidsorganisatie, werkmiddelen, ergonomie, vergoeding, coaching, opvolging door de leidinggevende…

Vanuit de bekommernis om het welzijn van de vele thuiswerkers pleit ACV Puls voor een overlegde aanpak. “De situatie tijdens deze covid-crisis is atypisch. In een razend tempo evolueerden we van occasioneel naar structureel thuiswerk. Wij dringen echt aan op sociaal overleg om een degelijke omkadering uit te werken. We reiken daarvoor de hand naar de werkgevers om zowel interprofessioneel als in sectoren en bedrijven tot afspraken te komen,” zegt Veerle Verleyen.

“Goed sociaal overleg is in deze covidcrisis de enige juiste weg: leefbaar thuiswerk vergt een gepaste omkadering en goede coaching die voorkomt dat werknemers sociaal geïsoleerd raken en bijkomende druk ervaren tijdens hun thuiswerk. Deze welzijnsaspecten zijn belangrijk om van thuiswerk een succes te maken. Goede afspraken maken goede vrienden. ACV Puls staat klaar om in sectoren en bedrijven mee die afspraken op maat gestalte te geven.” 

Wij steken alvast de hand uit naar de werkgevers om dit in overleg waar te maken. Zo engageren we ons samen om de veiligheid en gezondheid van werknemers én de economie te vrijwaren en zetten we maximaal in op goede omkadering.

Personalization