Je rechten
bab449ae-2477-46b3-8fca-27c4c5741bd6
https://www.hetacv.be/je-rechten
true
Actualiteit
59ea6a04-d5cb-49bb-86bf-262457cb04b8
https://www.hetacv.be/actualiteit
true
Onze diensten
c7cddb17-187f-45c2-a0e2-74c299b8792b
https://www.hetacv.be/dienstverlening
true
Lid worden
abbb02d8-43dd-44b5-ae75-3cd90f78f043
https://www.hetacv.be/lid-worden
true
Het ACV
c62ac78b-1aa2-4cb9-a33b-59e6fc085fb4
https://www.hetacv.be/het-acv
true
Word nu lid

2021 Het jaar dat we het beter maken

In 2021 gaan we voor beter. Dit jaar wordt immers onderhandeld over je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren.

wemakenhetbeter middengroen

 • Waar gaat het om?
 • Werknemersrapport
 • Overzicht acties
 • Stand van zaken
 • Samen maken we het beter!

  2021 is een jaar waarin we stapsgewijs kunnen sleutelen aan je inkomen, de balans tussen je werk en privéleven en de kwaliteit van je loopbaan. Een eerste stap zetten we tijdens de nationale onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord (IPA). Daarna verhuizen de onderhandelingen naar de beroepssectoren om uiteindelijk te landen in concrete afspraken in het bedrijf waar je werkt.

  ACV Puls is onderdeel van de ACV Confederatie en voert acties om bewustmaking te creëren rond dit thema. Lees hier meer over de plannen van de Confederatie.

  Wat is een interprofessioneel akkoord?

  In het interprofessioneel akkoord (IPA) bepalen werknemers en werkgevers het grote kader waarbinnen de sectoren en bedrijven verdere afspraken mogen maken over de evolutie van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Het IPA omvat een loonakkoord dat de maximale loongroei vastlegt, maar ook afspraken over de optrekking van het minimumloon, (einde)loopbaanregelingen, kwaliteit van werk, mobiliteit, betere jobs voor starters… Lees er hier meer in detail over.

  ACV Puls-prioriteiten

  Met ACV Puls schuiven we al zeker drie grote thema's naar voor:

  • Loon
  • De combinatie werk en gezin
  • Jobkansen

  In aanloop naar de onderhandelingen lieten de werkgevers weten geen ruimte te zien voor loonsverhogingen. In een persbericht lees je ons antwoord daarop. 

  Werknemersrapport

  ACV Puls bevroeg ruim 10.000 leden over hun prioriteiten de komende jaren en bundelde de antwoorden in een compact document. De wensen gaan van loon tot verlof, tot de werk-privé balans. Op basis van deze enquête formuleert ACV haar doelen tegenover de werkgevers. Omdat iedereen recht heeft op beter.

  • Lees hier de resultaten.

  ACV Puls-acties

  wemakenhetbeter site

  Door corona worden veel acties digitaal gehouden. Militanten sturen tijdens acties filmpjes en foto's door naar wemakenhetbeter.be. Daar kan je veel beeld- en campagnemateriaal terugvinden. Militanten kunnen ook extra materiaal terugvinden onder de button op deze site.

  Een overzicht van de acties die ACV Puls mee ondersteunde:
  • Op 19 mei voerde ACV Puls actie in Brussel met collega's van CSC-CNE en ACV Voeding & Diensten. Lees meer en vind hier het materiaal van die dag terug.
  • Op 29 maart voerden we in heel Vlaanderen acties in gemeenschappelijk vakbondsfront.
  • Lees hier meer over de afgelopen actiedag op 12 februari, toen de bedienden in de industriesectoren mobiliseerden.
  • Op 25 februari hielden we een grote actiedag om bewustmaking te creëren rond de IPA-onderhandelingen.

  Stand van zaken

  De regering kwam na onze succesvolle actiedag op 29 maart tegemoet aan één van de belangrijkste eisen van de werknemers. 
  De onderhandelingen over de welvaartsenveloppe, over de optrekking van minimumuitkeringen, worden losgekoppeld van het IPA-loonoverleg. Daardoor is er nu eindelijk een akkoord met de werkgevers over de besteding van deze middelen. Lees er hier meer over.

  En IPA?

  Werkgevers en vakbonden praten terug met elkaar over het Interprofessioneel Akkoord (IPA). De overheid stelt voor om voor bepaalde sectoren eenmalige cheques of extra vakantie te voorzien. Dat is allesbehalve een echte loonsverhoging die je in je loopbaan en in je afgeleide rechten zoals vakantiegeld en eindejaarspremie meeneemt. Ook omtrent loopbaankansen en eindeloopbaanregelingen willen wij stappen vooruit zetten, wetende dat heel wat werknemers hiernaar uitkijken.

  Het ACV gebruikt cookies voor de goede werking van zijn websites, om informatie op maat aan te bieden en je persoonlijke ervaring te verbeteren. Door te klikken op ‘Accepteer alle cookies’ geef je toestemming voor het plaatsen van analytische en advertentiecookies. Deze kunnen ook door onze partners gebruikt worden. Je kan de cookies zelf instellen via de knop ‘Beheer je voorkeuren’. Ga naar de pagina cookies en voor meer info of consulteer onze policy  privacybeleid.