2021 Het jaar dat we het beter maken

In 2021 gaan we voor beter. Dit jaar wordt immers onderhandeld over je loon- en arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren.

wemakenhetbeter middengroen

 

Samen maken we het beter!

2021 is een jaar waarin we stapsgewijs kunnen sleutelen aan je inkomen, de balans tussen je werk en privéleven en de kwaliteit van je loopbaan. Een eerste stap zetten we tijdens de nationale onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord (IPA). Daarna verhuizen de onderhandelingen naar de beroepssectoren om uiteindelijk te landen in concrete afspraken in het bedrijf waar je werkt.

ACV Puls is onderdeel van de ACV Confederatie en voert acties om bewustmaking te creëren rond dit thema. Lees hier meer over de plannen van de Confederatie.

Werknemersrapport

ACV Puls bevroeg ruim 10.000 leden over hun prioriteiten de komende jaren en bundelde de antwoorden in een compact document. De wensen gaan van loon tot verlof, tot de werk-privé balans. Op basis van deze enquête formuleert ACV haar doelen tegenover de werkgevers. Omdat iedereen recht heeft op beter.

 • Lees hier de resultaten.

ACV Puls-acties

 • Op 25 februari houden we een grote actiedag om bewustmaking te creëren rond de IPA-onderhandelingen.
 • Lees hier meer over de afgelopenactiedag op 12 februari, toen de bedienden in de industriesectoren mobiliseerden.

ACV Puls-prioriteiten

Met ACV Puls schuiven we al zeker drie grote thema's naar voor:

 • Loon
 • De combinatie werk en gezin
 • Jobkansen

Onze voorzet

In aanloop naar de onderhandelingen lieten de werkgevers weten geen ruimte te zien voor loonsverhogingen. In een persbericht lees je ons antwoord daarop. 

Wat is een interprofessioneel akkoord?

In het interprofessioneel akkoord (IPA) bepalen werknemers en werkgevers het grote kader waarbinnen de sectoren en bedrijven verdere afspraken mogen maken over de evolutie van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Het IPA omvat een loonakkoord dat de maximale loongroei vastlegt, maar ook afspraken over de optrekking van het minimumloon, (einde)loopbaanregelingen, kwaliteit van werk, mobiliteit, betere jobs voor starters… Lees er hier meer in detail over.

  Militantenmateriaal DD_ACV_PULS_IPA_250250_loon DD_ACV_PULS_IPA_250250_thuiswerk DD_ACV_PULS_IPA_250250_koopkracht DD_ACV_PULS_IPA_250250_eindeloopbaan

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.