UNI Europe

Het is zover!

Tussen 27 en 29 april 2021 kwamen vakbonden, actief in de dienstensectoren, uit het hele continent samen in Brussel voor de vijfde Conferentie van UNI Europa. Tijdens deze razend interessante vierdaagse werden tal van actuele thema's en de toekomst van het vakbondswerk besproken. ACV Puls was aanwezig met een grote (virtuele) delegatie. Wil jij weten met welke acties UNI Europa en dus ook ACV Puls de komende vier jaar aan de slag gaan? Bekijk hier de publieke sessies en onze ACV Puls-verslagen op deze pagina.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.
“Voorwaarts door collectieve onderhandelingen”

Dat is de titel van het virtuele UNI Europa-congres waar ACV Puls en andere Belgische bonden mee hun schouders onder zetten. Veel van onze leden vallen onder sectoren waarvoor de Europese dienstenvakbond UNI aan de slag gaat om hun stem te laten horen bij beleidsmakers en werkgevers. Het gaat dan vooral om de distributie, financiën, ICT, telecom, callcenters, media, podiumkunsten, zorg, logistiek en uitzendwerk.

Wat komt aan bod?
 • Wervend organiseren staat hoog op de congresagenda van UNI Europa.
 • UNI Europa wil ook samen met ons de Europese politiek ertoe bewegen collectief overleg in alle Europese landen mee te versterken, via concrete acties en beleid.
 • Ook in thema’s zoals Artificiële Intelligentie en digitalisering, levenslang leren, herstructureringen,… wil UNI Europa gehoord worden in beleid en sectoraal overleg. 
 • Tenslotte staat het congres stil bij het versterken van vakbondscoördinatie op bedrijfsniveau over de grenzen heen om samen te anticiperen op veranderingen op de werkvloer.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

Programma

26 april: Vrouwenconferentie

Diane Pardon van ACV Puls was aanwezig op de Women's Conference, die plaatsvond vóór de eerste officiële openingsdag van UNI. Ze legt je in vijf minuten uit waarover het ging. Of spoel door naar een specifiek moment voor een bepaald thema.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.
 • 0:18​ - Wat is de UNI Women’s Conference? 
 • 1:14​ - De drie grote uitdagingen waar vrouwen in Europa tegenaan kijken 
 • 1:49​ - De (financiële) ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
 • 3:07​ - Toenemend geweld tegen vrouwen 
 • 4:20​ - De impact van digitalisering op werk
Dag 1  – 27 April

Bekijk hieronder de livestream van de publieke sessies.

 • 11:00-12:00 Openingsceremonie georganiseerd door ACV Puls en andere Belgische bonden
  (met o.a. speech van Belgisch Minister van Arbeid Dermange)
 • 12:00–12:40 Formele opening
  (met o.a. speech van Portugees Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid Ana Mendes Godinho)
 • 14:10–15:00 Inleiding op het thema “Voorwaarts door Collectieve Onderhandelingen”
  (met o.a. lancering onderzoeksresultaten over collectief overleg in Europa)
Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.
Dag 2 - 28 april

Bekijk hieronder de livestream van de publieke sessies.

 • 10:00-11:25 Wervend organiseren op EU-vlak samen waarmaken
 • 11:40-12:50 Covid-19 Crisis: collectief overleg nu en in de nasleep van de crisis
  (met o.a. speech van Luca Visentini, Europees vakverbond over economisch herstel)
 • 12:50–13:00 Collectieve onderhandelingen en de mondiale dimensie
  (met o.a. Christy Hoffman, UNI Global Union)
 • 14:30-16:15 EU wetgeving en beleid, over onder meer het fenomeen "Union Busting"
  (met o.a. speech van Marianne Vind, lid Europees Parlement (S&D, DK), en Esther Lynch, Europees Vakverbond)
Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.
Dag 3 - 29 april

Bekijk hieronder de livestream van de publieke sessies.

 • 10:00–11:15 Multinationale ondernemingen, over Amazon en degelijke arbeidsvoorwaarden
  (met o.a. speech van Leila Chaibi, lid Europees Parlement (GUE/NGL, FR))
 • 13:00 – 13:30 Slotceremonie
  Om deze video te kunnen bekijken, moet je de marketingcookies aanvaarden.

  Personalization

  Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.