Ruimte voor welzijn

‘We leven allemaal boven onze stand’ zei een minister in een land waar de armoedecijfers beschamend zijn. Het armoederisico van de Belgen is 15,5% en 12% heeft een leefloon.

De LBC-NVK eist korter werken voor het zelfde loon

Daarmee krijgen werknemers ademruimte, hebben ze minder last van stress en worden en zal het aantal langdurig zieken drastisch dalen.

Met deze arbeidsduurvermindering ontstaat er ruimte voor meer jobs en kunnen er meer mensen aan de slag (arbeidsherverdling). Dit is vooral interessant voor sectoren waar de tewerkstelling daalt en sectoren waar digitalisering en automatisering plaatsvindt. Daar is korter werken zonder productiviteitsverlies en zonder jobverlies de oplossing. Anders gaat productiviteitsstijging enkel naar bedrijfswinsten voor aandeelhouders.

In België is er gewoon niet genoeg werk voor iedereen. Als iedereen minder lang werkt, kunnen meer mensen aan de slag. Nieuwe technologie maakt dat mogelijk zonder dat bedrijven hun winstmarges zien zakken.
Mensen kunnen korter werken en hebben meer vrijetijd. Dankzij hun vrijetijdsbesteding ontstaan er meer jobs in de recreatieve sector.

De LBC-NVK eist meer flexibiliteit op maat van werknemers

Nieuwe technologie maakt het ook mogelijk om thuis te werken in plaats van in de files te staan. Of om flexibeler te werken, maar dan op maat van de werknemer. Minder stress, minder burn-outs, minder ziektekosten, minder afwezigheden … Dat is goed voor werknemers en bedrijven! Op vlak van stress en burn-out is België een slechte leerling. Het aantal langdurig zieken is op 10 jaar verdubbeld en nog nooit zo snel gestegen als onder regering-Michel. Werknemers in België hebben meer last van stress dan in onze buurlanden.

We pleiten ook voor meer vorming, zodat de tewerkstellingskansen hoog blijven, ondanks de digitalisering, de veranderende jobprofielen en de kennis en vaardigheden die nieuwe technologie vraagt van de werknemers. We vragen opleidingsplannen per sector. Dat is dringend nodig, want België loopt achter wat betreft vorming.

De LBC-NVK eist dat de uitkeringen stijgen tot minstens boven de armoedegrens

Ook dat is goed voor de economie en zal zorgen voor meer jobs, want met hogere uitkeringen wordt er meer geconsumeerd.

De LBC-NVK eist dat de sociale zekerheid wordt versterkt in plaats van afgebouwd

De sociale zekerheid is van wezenlijk belang voor het welzijn van mensen. De sluipende afbouw moet worden stopgezet!

Het 3x3-plan als basis voor nieuwe cao’s

Cao’s bevatten afspraken die werknemers en werkgevers met elkaar maken. Samen overleggen en bindende beslissingen nemen vormen de beste garantie om het 3x3-plan ook effectief uit te voeren. Daar gaan we voor als vakbond!

Werknemers en werkgevers zitten binnenkort samen rond tafel om afspraken te maken. Bedrijven krijgen heel wat cadeaus. De LBC-NVK vindt dat daar ook iets tegenover moet staan voor werknemers en mensen die werk zoeken, of niet meer (kunnen) werken.
Dat overleg gebeurt in 3 fases. Eerst wordt er onderhandeld over een interprofessioneel akkoord (IPA), over alle sectoren heen. Daarna volgen er sectorale onderhandelingen en tot slot zijn er nog onderhandelingen mogelijk per onderneming. Hopelijk leiden deze gesprekken tot goede cao’s voor alle werknemers!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.