Meer koopkracht!

De economie heeft nood aan consumptie, dus moeten de lonen omhoog. Als mensen meer geld verdienen, geven ze ook meer geld uit in de winkels en dat is goed voor de economie: meer omzet, meer jobs, meer belastinginkomsten, minder overheidsschuld … De feiten bewijzen dat dit werkt. Landen waar mensen sterk hebben moeten inleveren, zijn de bankencrisis van 2008 veel moeilijker te boven gekomen dan België. Ze hebben de binnenlandse economie kapot bespaard.

De LBC-NVK eist onderhandelingsruimte voor 3% loonsverhoging.

Er is wél ruimte voor loonsverhoging. Dat ondermijnt de winst voor de bedrijven niet. De lonen zijn afgelopen decennia maar lichtjes geklommen, maar de productiviteit per werknemer is veel sterker gestegen. Met andere woorden: de winst per werknemer is enorm gegroeid en de werknemers profiteren daar nauwelijks van in de vorm van opslag.
Het ondermijnt ook de concurrentiepositie van onze bedrijven niet, want de productiviteit ligt in België nog steeds hoger dan in onze buurlanden. Belgische ondernemingen behoren tot de efficiëntste van Europa.

Waar moet het geld voor de loonsverhoging vandaan komen?

Ver moeten we niet zoeken. Bedrijven hebben lastenverlagingen gekregen op de lonen. In plaats van een deel van die lastenverlagingen te gebruiken voor opslag, zijn die bijna integraal naar de aandeelhouders gegaan. Eerlijk is anders.
Ook de overheid kan een deel van de extra belastinginkomsten gebruiken voor maatregelen die de lonen verhogen.

Het 3x3-plan als basis voor nieuwe cao’s

Cao’s bevatten afspraken die werknemers en werkgevers met elkaar maken. Samen overleggen en bindende beslissingen nemen vormen de beste garantie om het 3x3-plan ook effectief uit te voeren. Daar gaan we voor als vakbond!

Werknemers en werkgevers zitten binnenkort samen rond tafel om afspraken te maken. Bedrijven krijgen heel wat cadeaus. De LBC-NVK vindt dat daar ook iets tegenover moet staan voor werknemers en mensen die werk zoeken, of niet meer (kunnen) werken.
Dat overleg gebeurt in 3 fases. Eerst wordt er onderhandeld over een interprofessioneel akkoord (IPA), over alle sectoren heen. Daarna volgen er sectorale onderhandelingen en tot slot zijn er nog onderhandelingen mogelijk per onderneming. Hopelijk leiden deze gesprekken tot goede cao’s voor alle werknemers!

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.