Je studiejaren afkopen: een goede beslissing?

©Shutterstock

 

Door studiejaren af te kopen kan je je pensioen verhogen. Tot 30 november 2019 krijg je als statutair 15 % korting op het bedrag dat je moet betalen om je studiejaren af te kopen. Contractuelen kunnen voordelig afkopen tot 30 november 2020.

Op www.mypension.be kom je te weten hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be.

Heb je toch nog een vraag of wil je advies krijgen? Stel ons dan een vraag over je pensioen.

 

Inhoudstafel

 

Waar gaat het over?

Er bestaan verschillende systemen om een studieperiode te laten meetellen bij de berekening van het pensioenbedrag. Ambtenaren die tot 1 december 2018 met pensioen gingen, ontvangen een gratis diplomabonificatie. De voorwaarde om een diplomabonificatie te kunnen krijgen, is dat het diploma een vereiste was voor de benoeming. 

Om te besparen op de overheidspensioenen werd de gratis diplomabonificatie afgeschaft voor wie nog niet benoemd was op 1 december 2017. Vanaf die datum kunnen ambtenaren net als werknemers betalen om studiejaren te laten meetellen voor het pensioen.

 

Wat kan je het best doen?

Op My Pension vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be. Of je studieperiode afkopen ook zinvol is, bespreek je het best met ons

Statutairen

Doe een aanvraag vóór 1 december 2019. Zo ben je zeker van de korting van 15% en betaal je 1300,50 euro per studiejaar. 

Alleen als je pensioen ingaat tussen 1 december 2018 en 1 december 2019 moet je vóór 1 december 2019 een aanvraag indienen. De aanvraag moet namelijk gebeuren vóór de ingangsdatum van je pensioen.  

Contractuelen

Doe een aanvraag vóór 1 december 2020. Tot dan betaal je immers 1530 euro per studiejaar, zelfs als je al meer dan 10 jaar bent afgestudeerd. 

 

Informatie voor statutairen

Wat verandert er voor statutairen?

De regering schaft de diplomabonificatie voor ambtenaren af. In de plaats daarvan kan je betalen om een studieperiode te laten meetellen voor het pensioen. 

De afschaffing van de diplomabonificatie gaat gepaard met een overgangsregeling. Alle ambtenaren die benoemd zijn op 1 december 2017 behouden een (deel van de) diplomabonificatie en tot 1 december 2019 krijgen ze een extra korting op de som die ze moeten neerleggen om studiejaren te laten meetellen voor het pensioen. 

OPGELET: Betalen voor je studiejaren zal er nooit voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan!

 

Kan je nog een diplomabonificatie krijgen?

De verworven rechten in het overheidsstelsel blijven behouden. Wie ten laatste op 1 december 2018 met pensioen kan, behoudt de volledige diplomabonificatie. Wie pas na 1 december 2018 met pensioen kan, heeft nog recht op een gedeelte van de oude diplomabonificatie, meer bepaald op het gedeelte van de diplomabonificatie dat je verworven had op 1 december 2017. Voor die studieperiode moet je alvast geen bijdrage betalen. 

De verworven diplomabonificatie wordt als volgt berekend: de volledige oude diplomabonificatie maal de verhouding tussen de loopbaanduur op 1 december 2017 en 540. De loopbaanduur slaat op de duur van de loopbaan in alle stelsels, d.w.z. voor ambtenaren, werknemers, zelfstandigen en mensen die in het buitenland werken. 

Van wie uiterlijk op 1 december 2018 met (vervroegd) pensioen kan of op 1 december 2017 in disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen is, wordt de bonificatie niet verminderd. De voorwaarde is dat je ten laatste benoemd werd op 1 december 2017. 
De gratis diplomabonificatie is terug te vinden op My Pension.

Voorbeeld
Als je bijvoorbeeld op 1 december 2017 een loopbaan van 20 jaar had bereikt, bedraagt de verhouding 240/540. Van een studieperiode van vier jaar hou je in dat geval nog 21 maanden over (48 x 240/540 = 21,3; afgerond naar beneden = 21). Gevolg: 48 - 21 = 27 maanden die je dan eventueel nog kan regulariseren. 

 

Welke studiejaren kunnen afgekocht worden?

Je kan je studies hoger onderwijs, een zevende jaar, periodes van leercontract, beroepsstage en doctoraatsjaren afkopen, met de voorwaarde dat die geleid hebben tot het behalen van één finaal diploma of getuigschrift. De duur van de af te kopen studieperiode wordt verminderd met de vastgeklikte diplomabonificatie. Een periode waarvoor je een bonificatie krijgt, kan je immers niet nog eens afkopen. 

Als je je studiejaren afkoopt, worden die opgenomen in de loopbaan waarop het pensioen wordt berekend. Dat zorgt in principe voor een hoger pensioen. Betalen voor je studiejaren heeft echter geen invloed op de datum van het pensioen. Een afgekochte studieperiode zal er nooit voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan gaan.

 

Hoeveel kost het?

Je studiejaren afkopen, heeft niet altijd dezelfde prijs. Wanneer je betaalt, bepaalt hoeveel je zal moeten neertellen. In principe kost een valorisatie 1530 euro per studiejaar. Dat bedrag is gekoppeld aan de index en geldt enkel wanneer je betaalt binnen de tien jaar nadat je je studies beëindigd hebt of voor 1 december 2020. 

Tot 1 december 2019 krijg je op die bijdrage nog eens een korting van 15% en betaal je dus maar 1300,5 euro. Na 1 december 2019 stijgt de bijdrage naar 1530 euro. Vanaf 1 december 2020 betaal je enkel nog 1530 euro per studiejaar als je binnen de tien jaar na het einde van je studies betaalt. Na die eerste tien jaar betaal je een bijdrage die afhankelijk zal zijn van het pensioenvoordeel dat de nieuwe regeling oplevert. Je betaalt dan ten minste de helft van het pensioenvoordeel dat verwacht wordt. Daardoor kost de valorisatie snel tot tientallen keren meer.

Een overzicht:

 Van   Tot Bijdrage per studiejaar (huidige index) 
 01-12-2017 30-11-2019  1300,5
 01-12-2019 30-11-2020  1530
 01-12-2020 < 10j na studies  1530
 01-12-2020 > 10j na studies  min. 50% pensioenopbrengst 

 

Wat brengt het op?

Een afgekocht studiejaar zorgt bij ambtenaren in principe voor een jaarlijkse pensioenverhoging van 1/60e van de referentiewedde. Dus, hoe hoger de wedde, hoe hoger het rendement van de regularisatie zal zijn. Met een modaal loon wordt een regularisatie door een ambtenaar na twee tot vier jaar terugverdiend. 

Je hebt ook een fiscaal voordeel: de bijdrage die je levert is een persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage die fiscaal aftrekbaar is. Daardoor recupereer je ongeveer de helft van je bijdrage via de belastingen. Anderzijds betaal je op je pensioen zelf natuurlijk ook opnieuw belastingen. Die zijn vaak zelfs iets hoger dan het fiscaal voordeel. 

Daarnaast moet je ook rekening houden met het maximumpensioen. Een overheidspensioen kan nooit hoger worden dan 75% van de referentiewedde. In principe bereik je dat maximum na een loopbaan van 45 jaar (45/60 = 75%). Als je pensioen wordt berekend met een voordelige breuk bereik je het maximum zelfs nog sneller. Afgekochte jaren die het pensioen laten stijgen boven het maximum leveren niets op. Bij een lange loopbaan, enkel in het overheidsstelsel, kan het dus aangewezen zijn om minder of niet te regulariseren. Bij werknemers bestaat geen maximum.

Voorbeeld:

Mijnheer Janssen is ambtenaar en heeft een studieperiode van 48 maanden en een gratis bonificatie van 30 maanden. Hij kan dus 18 maanden afkopen. Zijn loopbaan zal bij pensionering echter al 42 jaren in het overheidsstelsel tellen. Met een regularisatie van 6 maanden bereikt hij het maximumpensioen. Nog eens 12 maanden afkopen zou niet zorgen voor een hoger pensioen.

Wie als ambtenaar een minimumpensioen zou krijgen, heeft soms evenmin voordeel bij een regularisatie. Het minimum bij een rustpensioen bedraagt 1365,66 euro als alleenstaande en 1707,08 euro als gehuwde. Als je basispensioen daaronder blijft, zorgt een betaling voor een studieperiode wel voor een hoger basispensioen, maar blijft het uiteindelijk betaalde minimumpensioen gelijk. Ook in dat geval heeft regularisatie geen zin.

En ja, ook in het geval van een voortijdig overlijden is het niet voordelig om je studiejaren af te kopen, al zal de afgekochte studieperiode nog wel nog in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van het overlevingspensioen. 

Houd dus rekening met de volgende principes:

  • Doe een vrijblijvende aanvraag vóór 1 december 2019. Tot dan geldt namelijk korting van 15% op je bijdrage en betaal je maar 1300,50 euro per studiejaar. Als je met pensioen gaat voor 1 december 2019, moet je een aanvraag doen vóór je pensioen.
  • Hoe korter de periode tussen de betaling en het pensioen, hoe sneller de afgekochte studiejaren zullen renderen en hoe kleiner het risico op nadelige wetswijzigingen.
  • Hoe hoger de wedde, hoe hoger het rendement.
  • 1 december 2019 gemist? Doe dan zeker je aanvraag voor 1 december 2020, tenzij je nog geen tien jaar bent afgestudeerd. Betalen via een forfait is immers voordeliger dan via de pensioenopbrengst.

 

Wanneer kan je het best je studiejaren afkopen?

Tot 1 december 2019 krijg je 15% korting op de bijdrage en betaal je maar 1300,50 euro per studiejaar.  

Wanneer je nog maar net afgestudeerd bent, kan je eventueel nog wachten tot je net geen tien jaar afgestudeerd bent.  

Op My Pension vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be. Of dat zinvol is, bespreek je het best met onze consulenten. 

 

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Op My Pension vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren versie verkiest, dan kan je terecht op www.koopjestudiejaren.be

De aanvraag moet wel ingediend zijn voor de ingangsdatum van je pensioen. De ontvangstdatum van de aanvraag bij de pensioendienst geldt als datum van het indienen van de aanvraag. Als je je aanvraag via My Pension indient zijn de datum van ontvangst en verzending dezelfde. Je kan alle of een deel van de regulariseerbare studieperiodes afkopen. De pensioendienst onderzoekt de aanvraag en informeert je over de mogelijkheden. Daarna kan je de pensioendienst laten weten hoeveel jaren je wil afkopen. Daarop zullen ze je een betalingsverzoek bezorgen. De bijdrage moet binnen zes maanden gestort worden, anders wordt de aanvraag afgesloten. De pensioendienst kan je hoogstens twee keer een betalingsverzoek bezorgen.

 

Informatie voor contractuelen

Wat verandert er voor contractuelen?

Contractuelen konden voor 1 december 2017 al betalen om hun studieperiode te laten meetellen voor de berekening van hun pensioen. De persoonlijke bijdrage moet worden gestort binnen de tien jaar na het beëindigen van je studies. Alleen studiejaren vanaf het jaar waarin je twintig werd, kunnen worden afgekocht. 

Sinds 1 december 2017 is er voor werknemers een nieuwe regularisatieregeling. Die geldt voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 december 2018. Daarbij kunnen ook jaren vóór het jaar waarin je twintig jaar geworden bent, afgekocht worden. Studiejaren afkopen wordt ook mogelijk na tien jaar na het einde van je studies, al zal dat erg veel gaan kosten. 

Wat niet meer kan in de nieuwe regeling is het afkopen van studieperiodes die niet geleid hebben tot het behalen van een diploma hoger onderwijs. Wie niet slaagde of wie een jaar heeft overgedaan, kan die jaren niet meer afkopen. Bovendien zal nog slechts de volledige studieperiode die overeenstemt met één finaal diploma afgekocht kunnen worden. Betalen om meerdere studieperiodes voor verschillende, van elkaar losstaande diploma’s te laten meetellen, zal niet meer mogelijk zijn. 

Tot 1 december 2020 zal het mogelijk zijn om je studiejaren alsnog te laten meetellen voor de berekening van je pensioen als je ze nog niet had afgekocht binnen de tien jaar na het beëindigen van je studies. De voorwaarde dat je moet betalen binnen de tien jaar na het beëindigen van de studies vervalt daarbij. Onder meer de beperking dat enkel studieperiodes vanaf het jaar waarin men 20 jaar werd kunnen worden afgekocht, blijft dan wel behouden. 

OPGELET: Je kan niet vroeger met pensioen omdat je je studiejaren afkoopt!

 

Hoeveel kost het?

Studiejaren afkopen binnen de tien jaar na je studies kost 1530 euro per afgekocht jaar. Na meer dan tien jaar na de studies betaal je de helft van de pensioenopbrengst. 

Net als ambtenaren krijgen alle werknemers nu tijdelijk, van 1 december 2017 tot 1 december 2020, opnieuw de kans om hun studieperiode te af te kopen binnen de ‘oude’ regeling tegen het forfaitair tarief van 1530 euro per jaar. Dat je je studiejaren binnen de tien jaar na het beëindigen van de studies moet afkopen, vervalt dus tijdelijk. In de ‘oude’ regeling blijft dan wel de beperking gelden dat enkel studiejaren vanaf het jaar waarin je twintig werd, afgekocht kunnen worden. 

Een overzicht:

 Van   Tot Bijdrage per studiejaar (huidige index) 
01-12-2017 30-11-2020 1530
01-12-2017 < 10j na studies  1530 
01-12-2020 > 10j na studies min. 50 % pensioenopbrengst

 

Als je met pensioen gaat vóór 1 december 2020 moet je je studiejaren afkopen vóór je pensioen. Anders wacht je beter tot na de zomer van 2020. Tot 1 december 2020 betaal je een forfaitaire bijdrage van 1500 per studiejaar, ook al ben je langer dan tien jaar afgestudeerd. Hoe korter de periode tussen de regularisatie en het pensioen, hoe sneller het zal renderen en hoe kleiner het risico op nadelige wetswijzigingen.

 

Wat brengt het op? 

Een afgekocht studiejaar brengt 271,76 euro bruto op. Een gezinspensioen stijgt met 339,70 euro bruto. 

De bijdragen die je levert, zijn fiscaal aftrekbaar. Daardoor recupereer je ongeveer de helft van je bijdrage via de belastingen. Anderzijds betaal je op je pensioen natuurlijk ook opnieuw belastingen.

Weet ook: je studiejaren afkopen zal er nooit voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan!

 

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Op My Pension vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be.

De aanvraag moet ingediend zijn voor de ingangsdatum van je pensioen. De ontvangstdatum van de aanvraag bij de pensioendienst geldt als datum van het indienen van de aanvraag. Als je je aanvraag via My Pension indient, zijn de datum van ontvangst en de datum van verzending hetzelfde. Je kan alle of een deel van de regulariseerbare studieperiodes afkopen. De pensioendienst onderzoekt de aanvraag en informeert je over de mogelijkheden. Daarna kan je de pensioendienst laten weten hoeveel jaren je wil afkopen. Daarop zullen ze je een betalingsverzoek bezorgen. De bijdrage moet binnen zes maanden gestort worden, anders wordt de aanvraag afgesloten. De pensioendienst kan je hoogstens twee keer een betalingsverzoek bezorgen. 

contactformulier

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.