Zorgkrediet telt nu officieel mee voor pensioen

Sinds 2016 kunnen personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, gemeenschappen, gewesten en het onderwijs zorgkrediet opnemen. Het stelsel kwam in de plaats van loopbaanonderbreking. Het zorgkrediet kan als volgt worden opgenomen:

  • Voltijdse onderbreking: 18 maanden
  • Halftijdse onderbreking: 36 maanden 
  • 1/5e onderbreking: 90 maanden

Voor het overheidspensioen telt het zorgkrediet mee volgens dezelfde regels als loopbaanonderbreking. Zorgkrediet wordt toegevoegd aan de lijst van verloven bij federale, gemeenschaps- of gewestinstellingen die meetellen voor het overheidspensioen. Het zorgkrediet is voor het overheidspensioen een vorm van loopbaanonderbreking, waardoor de aanneembaarheidsregels voor loopbaanonderbreking van toepassing blijven. Die regels zijn: 

  • Vanaf 1 januari 2012 tellen 12 volle maanden loopbaanonderbreking mee voor het pensioen. 
  • Dat wordt uitgebreid met 24 maanden in geval van kinderlast. 
  • In geval van een onderbreking met 1/5e tellen 60 maanden mee. 
  • Vanaf de leeftijd van 50 jaar beschik je over 12 extra maanden voor deeltijdse onderbrekingen en 180 extra maanden voor 1/5e.

Voor het werknemerspensioen gelden nieuwe regels voor de gelijkstelling van zorgkrediet: 

  • Zorgkrediet wordt maximaal 18 voltijdse maanden gelijkgesteld op voorwaarde dat je onderbrekingsuitkeringen ontvangen hebt. 
  • Voor de gelijkstelling wordt het normale fictief loon meegeteld. 
  • Periodes van loopbaanonderbreking waarvoor je al een gelijkstelling hebt, worden van het saldo van 18 maanden afgetrokken.

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 2 september 2016. 

Personalization