Nog altijd ambtenaren zonder pensioenraming op My Pension

Sinds eind 2017 kunnen de meeste mensen via My Pension een raming van hun wettelijk pensioen raadplegen. Maar bij sommige ambtenaren lukt dat niet. Dat komt omdat er nog heel wat gegevens ontbreken in de Capelo‐databank, die de loopbaangegevens van ambtenaren aan de pensioenmotor bezorgt. Voor een onbekend aantal ambtenaren ontbreken zelfs alle loopbaangegevens bij de overheid. Ook voor contractuele personeelsleden werd vaak geen aangifte gedaan. Bijkomend zijn vaak de militaire diensten niet aangegeven. Bepaalde specifieke reglementering (bijvoorbeeld over de pensioenbonus, het preferentieel tantième, het minimumpensioen…) is niet of slechts deels geprogrammeerd. Dit alles kan leiden tot foute informatie in My Pension, zowel over de vaststelling van de vroegste pensioendatum als de berekening van het te verwachten pensioenbedrag.

ACV Openbare Diensten vraagt dat de verschillende overheden de ontbrekende informatie in de Capelo‐databank aanvullen. De federale pensioendienst moet de pensioenmotor verder aanvullen zodat alle overheidspensioenen correct berekend worden in My Pension. 

Personalization