Ambtenarenpensioenen stijgen gemiddeld 0,5 % in 2019

De perequatie zorgt voor een tweejaarlijkse aanpassing van de ambtenarenpensioenen aan de stijging van de lonen. Door de perequatie volgen de pensioenen de welvaart. De omvang van de perequatie in 2019 blijft beperkt. 

Vanaf januari worden de pensioenen gemiddeld verhoogd met 0,5%. Daarmee is de huidige perequatie ongeveer even hoog als de voorgaande perequatierondes. Uiteraard verschillen de percentages sterk per sector. 60% van de gepensioneerden krijgen geen perequatie of een perequatie lager dan 0,1%. Als de lonen in bepaalde sectoren maar heel weinig gestegen zijn, worden de pensioenen ook maar een beetje verhoogd. Maar 2% van de gepensioneerden krijgt een perequatie van meer dan 1%. De hoogste perequatie gaat naar de gepensioneerden uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf januari stijgen die pensioenen er met 4,34%. Bekijk hier hoeveel jouw pensioen zal stijgen vanaf 2019:
grafiek-perequatie

Personalization