Voortaan sneller recht op aanvullend pensioen

Een nieuw wetsontwerp dat deze week ter stemming wordt voorgelegd in de Kamer moet de opbouw van aanvullende pensioenrechten verbeteren. Vandaag kunnen werkgevers jongeren onder de 25 jaar en personeelsleden die minder dan een jaar in dienst zijn uitsluiten van de opbouw van aanvullende pensioenrechten. Het ontwerp schrap die beperkingen.

Het ontwerp zegt ook dat mensen met een aanvullend pensioen meer informatie moeten krijgen over de gevolgen van uitdiensttreding. België voert zo een Europese richtlijn uit die de verwerving van aanvullende pensioenrechten moet verbeteren.

Personalization