Pensioenlijn 1765 vaak moeilijk bereikbaar

De ombudsdienst behandelt klachten over de wettelijke pensioenen. Het jaarverslag van de ombudsdienst pensioenen laat zien op welke punten de pensioendienst haar werking nog kan verbeteren.

1765

De pensioenlijn 1765 is vaak moeilijk bereikbaar. De 150 medewerkers kampen met een verdubbeling van de vragen. Ongeveer 1/3e van de oproepen blijft onbeantwoord. De ombudsdienst heeft de pensioendienst gevraagd werk te maken van een betere klantenservice. Ze doet concrete voorstellen:
- Binnen 2,5 minuten zou een beller iemand aan de lijn moeten krijgen of gratis teruggebeld worden
- Er zouden speciale onthaalboodschappen moeten komen wanneer iets bijzonder gebeurd is
- Bellers zouden ook beter op de hoogte moeten worden gebracht van de wachttijd
Omdat de meeste oproepen ’s ochtends gebeuren, werden de openingsuren van 1765 vervroegd naar 8.30 uur.

Intresten

Uit het verslag bleek ook dat de pensioendienst niet snel intresten toekent wanneer de betaling van een pensioen op zich laat wachten. Nochtans heeft een gepensioneerde daar recht op. Dat is ook het geval wanneer de pensioendienst niet alle loopbaangegevens heeft ontvangen.

De pensioendienst zou gepensioneerden moeten inlichten van hun recht om intresten te vragen, maar doet dat momenteel niet. Alleen wie intresten vraagt, zal ze betaald krijgen. Het is dus belangrijk dat je intrest vraagt als de betaling van je pensioen op zich laat wachten.

Ontslagvergoeding

Een periode waarin een statutair personeelslid een ontslagvergoeding ontvangt, komt in aanmerking voor het werknemerspensioen. Er is geen enkele wettelijke bepaling die toelaat dat een periode die overeenstemt met een ontslagvergoeding meetelt voor het overheidspensioen. De pensioendienst moet dan ook de bijdragen die geïnd worden op een ontslagvergoeding overmaken aan het werknemersstelsel zodat daar rechten worden geopend op een werknemerspensioen. Op die manier telt de periode ook mee voor het recht op vervroegd pensioen.

Informatie over inhoudingen

Wanneer een gepensioneerde recht heeft op verschillende pensioenen, worden de inhoudingen op het ene pensioen beïnvloed door het verkrijgen van een ander pensioen. Daardoor kan het nettobedrag van één pensioen dalen wanneer iemand een ander, bijkomend pensioen ontvangt. De ombudsdienst kreeg een klacht over het feit dat Ethias, die sommige pensioenen uitbetaalt, zo'n vermindering had toegepast. Ethias had dat correct gedaan, maar de betrokken gepensioneerde kreeg geen duidelijke uitleg over de reden van de vermindering van het pensioen. Na de tussenkomst van de ombudsdienst zal Ethias gepensioneerden voortaan beter informeren over de reden van een wijziging van het pensioenbedrag.

Zelf een klacht indienen?

Als je als gepensioneerde of toekomstig gepensioneerde een probleem hebt met de pensioendienst, kan je de ombudsdienst om bemiddeling vragen. De voorwaarde is wel dat je in eerste instantie zelf contact hebt opgenomen met de pensioendienst en gemeld hebt waarover je klachten hebt. De dienst moet eerst de gelegenheid krijgen om de klacht op te lossen. Een klacht bij de ombudsdienst kan via klacht@ombudsmanpensioenen.be, www.ombudsmanpensioenen.be of na afspraak via 02 274 19 80.  

Personalization