Vanaf 2019 één pensioenbetaling per maand

De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd over wijzigingen van de pensioenbetaling. Die moeten de Federale Pensioendienst (FPD) toelaten over te stappen op een nieuw betalingssysteem voor de pensioenen. 

Vanaf 1 januari 2019 zal iedereen op één dag in de maand het pensioen ontvangen. Vandaag is het nog mogelijk dat verschillende pensioenen op verschillende dagen betaald worden. De gezamenlijke betaling zal voortaan gebeuren op de eerste betalingsdag van de maand. Latere betalingen tijdens een maand zullen dus samen worden uitgevoerd op de eerste betalingsdag.

De betalingsdag zal wel licht wijzigen. Wie z’n pensioen kreeg op de eerste werkdag van de maand zal voortaan de betaling ontvangen ten laatste op de 7e van elke maand. In dat geval zal men dus een kleine week later betaald worden. Wie het pensioen ontvangt op het einde van de maand zal voortaan ten laatste op de 25e van elke maand betaald worden. Hier zal men dus tot een week eerder betaald worden. 

De latere betaling van de pensioenen bij het begin van de maand wordt gecompenseerd door ze een maand eerder te indexeren. De pensioenen die bij het begin van de maand betaald worden, zullen de maand na de overschrijding van de spilindex worden geïndexeerd. Dat is een maand eerder dan vandaag.

Ten slotte wordt ook een oude syndicale eis gerealiseerd: de pensioenen van december zullen in december betaald worden en niet pas in januari. 

Verder worden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. De verjaringstermijn voor alle wettelijke pensioenen wordt op tien jaar gebracht. En in principe worden alle pensioenen maandelijks betaald, maar voor pensioenen onder de 23,35 euro per jaar is een jaarlijkse betaling mogelijk. 

Personalization