Krijtlijnen tweede pensioenpijler contractuelen vastgelegd

Na herhaaldelijk aandringen van ACV Openbare Diensten kwam in augustus uiteindelijk de beslissing dat er een tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden van de Vlaamse overheid zou komen.

Het wetsontwerp dat het juridisch kader vormt voor de tweede pensioenpijler werd intussen uitgewerkt. Het doorloopt momenteel de parlementaire procedure. Al in het sectoraal akkoord van 2010-2012 beloofde de Vlaamse regering een tweede pensioenpijler voor contractuelen. Het duurde tot het Vlaams regeerakkoord van 2014-2019 voor de vermelding ervan.
 
De Vlaamse overheid koos voor een pensioenfonds in plaats van een groepsverzekering omdat er door toezicht van de raad van bestuur en de algemene vergadering meer aandacht is voor deugdelijk bestuur. Er zijn in een fonds ook geen aandeelhouders aan wie winst moet worden verdeeld. Het fonds zal worden uitbesteed aan een externe partner. De overheid zal voor de werking ervan het Vlaams Pensioenfonds oprichten.

Om dat alles mogelijk te maken werd in de begroting van 2018 22 miljoen euro budget voorzien waarvan 1 miljoen werkingskosten. 8500 personeelsleden zullen daar het gevolg van ondervinden. De Vlaamse overheid zal jaarlijks 3% op het brutoloon in het fonds investeren als startpositie met een mogelijk potentieel naar meer. Het rendement van het pensioenfonds is onzeker maar de wettelijke minimumgarantie van 1,75% geldt wel. De eerste pensioengerechtigden zouden in juli 2019 hun aanvullend pensioen van de pijler moeten kunnen ontvangen. 

Nadat de kaderwet door de federale overheid goedgekeurd wordt, zullen de besprekingen starten tot een graduele ontwikkeling ervan. We onderhandelen binnenkort in sectorcomité XVIII. We zullen er onder andere advies moeten geven over het pensioenreglement en de wijze van financiering.  

De overheid staat erop dat de tweede pensioenpijler wordt ingebed in het sectoraal akkoord. Daarover hebben wij sterk onze bedenkingen. De tweede pensioenpijler staat volledig los van de onderhandelingen die gevoerd moeten worden in het kader van het sectoraal akkoord. De opstart van de werkgroep om vorm te geven aan de tweede pensioenpijler werd al eind vorig jaar voorzien. Ondanks beloftes dat de onderhandelingen sectoraal akkoord reeds eind 2017 zouden starten blijkt de Vlaamse overheid tot op vandaag nog steeds niet in staat het beschikbare budget voor de personeelsleden van de Vlaamse Overheid te berekenen.

Wij staan niet toe dat het inbouwen van vertraging in de opstart van de onderhandelingen van het sectoraal akkoord ook maar enig nadelig effect zou hebben op de uitbouw van de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel. Wij eisen dan ook een snelle opstart van de betrokken werkgroep!

Personalization