Verkiezingsmemorandum ACV Openbare Sector

Het mag ondertussen wel duidelijk zijn dat de afgelopen regeerperiode bijzonder moeilijk was voor de openbare sector. Na een golf zware besparingen in de overheidssector, personeelsverminderingen, een verplichte indexsprong en ingrepen in de pensioenen, staan we nog steeds voor een begrotingstekort van 8 miljard euro. De onderhandelingsruimte die de regering ons gaf, was vaak minimaal, soms zelfs onbestaande. Collectieve ontslagen hebben we gelukkig kunnen afwenden, maar we moesten constant waakzaam zijn. De winsten waren dan ook schaars: over de volledige regeerperiode kon enkel voor het onderwijs een cao worden afgesloten. 

Besparen op de overheid was een bewuste politieke keuze. En dat gebeurde domweg lineair: min 10% op personeelsuitgaven, min 20% op werkingskosten en min 30% op investeringsuitgaven. Dat moest de budgettaire problemen in ons land oplossen. Maar terroristische aanslagen of toegenomen migratiestromen waren daar niet in voorzien. 

Ondertussen is het hopelijk voor iedereen duidelijk: zonder investeringen in de openbare sector komen we er niet!

  • De klimaatuitdagingen en mobiliteitsproblemen vergen - onder andere - een performant openbaar vervoer.
  • De Vlaamse minister van Onderwijs pleit openlijk voor meer investeringen in het onderwijs.
  • De minister van Justitie eist een stapsgewijze begrotingsinjectie van 750 miljoen euro per jaar om het personeelsbestand op peil te brengen en de totaal verouderde infrastructuur onder handen te nemen.
  • Ambtenaren van Financiën geloven zelf niet in de effectiviteit van hun strijd tegen fiscale fraude. 
  • Verschillende leidende ambtenaren hekelen openlijk het gebrek aan investeringen in hun diensten. Moet er dan telkens één of andere crisis uitbreken vooraleer politici inzien dat er middelen moeten worden vrijgemaakt?

De verkiezingen zijn nu achter de rug. Graag geven we de verkozen politici dan ook onze prioriteiten voor de openbare sector mee, gebundeld in een memorandum. 

Personalization

Je webbrowser is verouderd en wordt niet ondersteund door de ACV-website. Klik hier om een nieuwere versie te installeren.