Moet ik mijn studiejaren afkopen?

De diplomabonificatie wordt afgebouwd vanaf 1 december 2018. Afgekochte jaren tellen dan mee voor de berekening van het pensioenbedrag. Ambtenaren die hun studiejaren afkopen vóór 1 december 2019 en werknemers die dat doen vóór 1 december 2020, genieten van de voordeligste voorwaarden. 

Maar doe je er wel goed aan om geld neer te leggen voor je studiejaren? Of wacht je beter nog even af? Wij bundelden de vragen die het vaakst gesteld worden aan onze consulenten en beantwoorden ze hieronder.  

Op www.mypension.be kom je te weten hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be.

Heb je toch nog een vraag of wil je advies krijgen? Vraag het aan onze consulenten.

Inhoudstafel

Waar gaat het over?

Sinds 1 december 2017 kunnen zowel werknemers als ambtenaren betalen om hun studieperiode te laten meetellen voor de berekening van hun pensioen.

Tegelijk is de diplomabonificatie voor ambtenaren afgeschaft. Enkel ambtenaren die op 1 december 2017 benoemd waren, behouden een diplomabonificatie.

 

Wat kan je het best doen?

Op mypension.be vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be. Of je studieperiode afkopen ook zinvol is, bespreek je het best met onze consulenten. 

Ambtenaren

Bekijk of je studiejaren afkopen vóór 1 december 2019 voor jou zinvol kan zijn. Tot dan betaal je immers 1275 euro per studiejaar. Alleen als je pensioen ingaat tussen 1 december 2018 en 1 december 2019 moet je voor 1 december 2019 een aanvraag indienen. De aanvraag moet namelijk gebeuren voor de ingangsdatum van je pensioen.  

Werknemers

Bekijk of je studiejaren afkopen vóór 1 december 2020 voor jou zinvol kan zijn. Tot dan betaal je immers 1500 euro per studiejaar, zelfs als je al meer dan 10 jaar bent afgestudeerd. 

 

Informatie voor ambtenaren

Wat verandert er voor ambtenaren?

De regering schaft de diplomabonificatie voor ambtenaren af. In de plaats daarvan kan je betalen om een studieperiode te laten meetellen voor het pensioen. 

De afschaffing van de diplomabonificatie gaat gepaard met een overgangsregeling. Alle ambtenaren die benoemd zijn op 1 december 2017 behouden een (deel van de) diplomabonificatie en tot 1 december 2019 krijgen ze een extra korting op de som die ze moeten neerleggen om studiejaren te laten meetellen voor het pensioen. 

De nieuwe wetgeving gaat in vanaf 1 december 2017 en is gebaseerd op het principe dat enkel studieperiodes waarvoor werd betaald meetellen bij de berekening van het pensioen. 

OPGELET: Betalen voor je studiejaren zal er nooit voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan!

 

Kan je nog een diplomabonificatie krijgen?

De verworven rechten in het overheidsstelsel blijven behouden. Wie ten laatste op 1 december 2018 met pensioen kan, behoudt de volledige diplomabonificatie. Wie pas na 1 december 2018 met pensioen kan, heeft nog recht op een gedeelte van de oude diplomabonificatie. Meer bepaald heeft men recht op het gedeelte van de diplomabonificatie dat men verworven had op 1 december 2017. Voor die studieperiode dien je alvast geen bijdragen te betalen. 

De verworven diplomabonificatie berekent men als volgt: de volledige oude diplomabonificatie maal de verhouding tussen de loopbaanduur op 1 december 2017 en 540. De loopbaanduur slaat op de duur van de loopbaan in alle stelsels, d.w.z. voor ambtenaren, werknemers, zelfstandigen en mensen die in het buitenland werken.  

Van wie uiterlijk op 1 december 2018 met (vervroegd) pensioen kan of op 1 december 2017 in disponibiliteit voorafgaand aan het pensioen is, wordt de bonificatie niet verminderd. De voorwaarde is dat je ten laatste benoemd werd op 1 december 2017. 

Voorbeeld
Indien je bijvoorbeeld op 1 december 2017 een loopbaan van 20 jaar had bereikt, bedraagt de verhouding 240/540. Van een studieperiode van vier jaar hou je in dat geval nog 21 maanden over (48 x 240/540 = 21,3; afgerond naar beneden = 21). Gevolg: 48 - 21 = 27 maanden die je dan eventueel nog kan regulariseren. 

 

Welke studiejaren kunnen afgekocht worden?

Je kan studieperiodes afkopen die geleid hebben tot het behalen van een diploma, doctoraat of beroepskwalificatie. Je kan maar één volledige studieperiode die overeenstemt met één finaal diploma afkopen om ze te laten meetellen bij je pensioenberekening. De duur van de af te kopen studieperiode wordt verminderd met de vastgeklikte diplomabonificatie. Een periode waarvoor je een bonificatie krijgt, kan je immers niet nog eens afkopen. 

De volgende periodes kunnen afgekocht worden: 

  • één of opeenvolgende studieperiode(s) van een volledige cyclus die geleid heeft tot het behalen van één finaal diploma hoger onderwijs of hoger beroepsonderwijs
  • het zevende jaar secundair onderwijs, waarbij een certificaat behaald werd
  • één jaar leercontract, waarbij een certificaat behaald werd
  • de periode van maximum twee jaar waarin een doctoraatsthesis wordt voorbereid
  • de beroepsstages die vereist zijn bij de studies

Als je je studiejaren afkoopt, worden die opgenomen in de loopbaan waarop het pensioen wordt berekend. Dat zorgt in principe voor een hoger pensioen. Betalen voor je studiejaren heeft echter geen invloed op de datum van het pensioen. Een afgekochte studieperiode zal er nooit voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan gaan.

 

Hoeveel kost het?

De kost van een valorisatie van studiejaren is niet altijd hetzelfde. Wanneer je betaalt, bepaalt hoeveel je zal moeten neertellen. In principe kost een valorisatie 1500 euro per studiejaar. Dat bedrag is gekoppeld aan de index en geldt enkel wanneer je binnen de tien jaar nadat je je studies beëindigd hebt of voor 1 december 2020 betaalt. 

Tot 1 december 2019 krijg je op die bijdrage nog eens een korting van 15% en betaal je dus maar 1275 euro. Na 1 december 2019 stijgt de bijdrage naar 1500 euro. Vanaf 1 december 2020 betaal je enkel nog 1500 euro per studiejaar als je binnen de tien jaar na het einde van je studies betaalt. Na die eerste tien jaar betaal je een bijdrage die afhankelijk zal zijn van het pensioenvoordeel dat de nieuwe regeling oplevert. Je betaalt dan ten minste de helft van het pensioenvoordeel dat verwacht wordt. Daardoor kost de valorisatie snel tot tientallen keren meer.

Een overzicht:

 

 Van  TotBijdrage per studiejaar (huidige index) 
 01-12-201730-11-2019 1275 
 1-12-201930-11-2020 1500 
 1-12-2020< 10j na studies 1500 
 1-12-2020> 10j na studies min. 50% pensioenopbrengst 

 

Wat brengt het op?

Voor ambtenaren telt een afgekocht jaar gewoon mee in de loopbaan waarmee het pensioen wordt berekend. Een afgekocht jaar brengt zo jaarlijks in principe 1/60e van de referentiewedde op. De referentiewedde is voor de meeste ambtenaren het gemiddelde van de wedden die ze de laatste tien jaar van hun loopbaan ontvangen hebben. Hoe hoger die referentiewedde, hoe sneller je je afgekochte studiejaren terugverdient. Met een modaal loon heb je die na twee tot vier jaar pensioen terugverdiend. 

Je hebt ook een fiscaal voordeel: de bijdrage die je levert is een persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage die fiscaal aftrekbaar is. Hierdoor recupereer je ongeveer de helft van je bijdrage via de belastingen. Anderzijds betaal je op je pensioen zelf natuurlijk ook opnieuw belastingen. Die zijn vaak zelfs iets hoger dan het fiscaal voordeel. 

Daarnaast dien je ook rekening te houden met het maximumpensioen. Een overheidspensioen kan nooit hoger worden dan 75% van de referentiewedde. In principes bereik je dat maximum na een loopbaan van 45 jaar (45/60 = 75%). Indien je pensioen wordt berekend met een voordelige breuk bereik je het maximum zelfs nog sneller. Bij een gemengd pensioen (ambtenaar en werknemer) geldt nog tot 1 januari 2019 dat maar 45 jaar in rekening gebracht kunnen worden (eenheid van loopbaan). Afgekochte jaren die het pensioen laten stijgen boven het maximum leveren niets op. Meer dan drie studiejaren afkopen, zal dan ook vaak niet zinvol zijn als je je volledige loopbaan als ambtenaar bereikt. De loopbaanvoorwaarde voor het vervroegd pensioen is immers ten minste 42 jaar. Indien je loopbaan 42 jaar bedraagt en je regulariseert meer dan drie jaar, dan overschrijd je het maximum. 

Betalen om je studiejaren te laten meetellen brengt evenmin iets op wanneer je een laag pensioeninkomen hebt, d.w.z. een pensioen tussen 15 518,54 euro en 17 027,20 euro per jaar. Dan wordt een regularisatie van studiejaren voor een groot stuk weg belast en is ze dus vaak niet zinvol.

En ja, ook in het geval van een voortijdig overlijden is het niet voordelig om je studiejaren af te kopen. Al zal de afgekochte studieperiode nog wel nog in aanmerking genomen worden bij de vaststelling van het overlevingspensioen. 

Houd dus rekening met de volgende principes:

  • Een regularisatie telt enkel mee voor pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018
  • Als je met pensioen gaat voor 1 december 2019, moet je je studiejaren afkopen vóór je pensioen. Anders wacht je beter tot na de zomer van 2019. Tot 1 december 2019 krijg je namelijk 15% korting op je bijdrage en betaal je maar 1275 euro per studiejaar
  • Hoe korter de periode tussen de betaling en het pensioen, hoe sneller de afgekochte studiejaren zullen renderen en hoe kleiner het risico op nadelige wetswijzigingen.
  • Hoe hoger de wedde, hoe hoger het rendement.
  • Betalen via een forfait is voordeliger dan via de pensioenopbrengst. Dat laatste wordt mogelijk vanaf 1 december 2020 voor wie meer dan tien jaar na het einde van de studies zijn studieperiode afkoopt. Studiejaren afkopen op basis van een pensioenopbrengst is echter erg duur.

 

Wanneer kan je het best je studiejaren afkopen?

Je afgekochte studiejaren tellen enkel mee voor pensioenen die ingaan vanaf 1 december 2018. Houd er rekening mee dat je aanvraag altijd voor de aanvang van je pensioen ingediend moet zijn. Als je met pensioen gaat voor 1 december 2019, moet je je studiejaren afkopen voor je pensioen. Anders wacht je beter tot na de zomer van 2019. Tot 1 december 2019 krijg je namelijk 15% korting op de bijdrage en betaal je maar 1275 euro per studiejaar.  

Wanneer je nog maar net afgestudeerd bent, kan je eventueel nog wachten tot je net geen tien jaar afgestudeerd bent.  

Op www.mypension.be vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be. Of dat zinvol is, bespreek je het best met onze consulenten. 

 

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Op www.mypension.be vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren versie verkiest, dan kan je terecht op www.koopjestudiejaren.be

De aanvraag moet wel ingediend zijn voor de ingangsdatum van je pensioen. De ontvangstdatum van de aanvraag bij de pensioendienst geldt als datum van het indienen van de aanvraag. Je kan alle of een deel van de regulariseerbare studieperiodes afkopen. De pensioendienst onderzoekt de aanvraag en informeert je over het totale bedrag van de bijdrage dat je moet storten. De bijdrage moet binnen zes maanden gestort worden, anders wordt de aanvraag afgesloten. Je kan hoogstens twee aanvragen indienen in alle pensioenstelsels.

 

Informatie voor werknemers

Wat verandert er voor werknemers?

Werknemers konden voor 1 december 2017 al betalen om hun studieperiode te laten meetellen voor de berekening van hun pensioen. De persoonlijke bijdrage moet worden gestort binnen de tien jaar na beëindigen van studies. Alleen studiejaren vanaf het jaar waarin men twintig werd kunnen worden afgekocht. 

Sinds 1 december 2017 is er voor werknemers een nieuwe regularisatieregeling. Die geldt voor de pensioenen die ingegaan zijn vanaf 1 december 2018. Daarbij kunnen ook jaren vóór het jaar waarin je twintig jaar geworden bent, afgekocht worden. Het moet niet langer gaan om dagonderwijs. Studiejaren afkopen wordt ook mogelijk na tien jaar na het einde van je studies, al zal dat erg veel gaan kosten. Wat niet meer kan in de nieuwe regeling is het afkopen van studieperiodes die niet geleid hebben tot het behalen van een diploma hoger onderwijs. Wie niet slaagde of wie een jaar heeft overgedaan, kan die jaren niet meer afkopen. Bovendien zal nog slechts de volledige studieperiode die overeenstemt met één finaal diploma afgekocht kunnen worden. Betalen om meerdere studieperiodes voor verschillende, van elkaar losstaande diploma’s te laten meetellen, zal niet meer mogelijk zijn. 

Tot 1 december 2020 zal het, voor wie zijn studiejaren nog niet had afgekocht binnen de tien jaar na het beëindigen van de studies, mogelijk zijn om ze alsnog te laten meetellen voor de berekening van het pensioen. De voorwaarde dat je moet betalen binnen de tien jaar na het beëindigen van de studies vervalt daarbij. Onder meer de beperking dat enkel studieperiodes vanaf het jaar waarin men 20 jaar werd kunnen worden afgekocht blijft wel behouden. 

OPGELET: Je kan niet vroeger met pensioen omdat je je studiejaren afkoopt!

 

Hoeveel kost het?

Studiejaren afkopen binnen de tien jaar na de studies kost 1500 euro per afgekocht jaar. Na meer dat tien jaar na de studies betaal je de helft van de pensioenopbrengst. 

Net als ambtenaren krijgen alle werknemers nu tijdelijk, van 1 december 2017 tot 1 december 2020, opnieuw de kans om hun studieperiode te af te kopen binnen de ‘oude’ regeling tegen het forfaitair tarief van 1500 euro per jaar. Dat je je studiejaren binnen de tien jaar na het beëindigen van de studies moet afkopen, vervalt dus tijdelijk. In de ‘oude’ regeling blijft dan wel de beperking gelden dat enkel studiejaren vanaf het jaar waarin je twintig werd, afgekocht kunnen worden. 

Een overzicht: 

 Van  TotBijdrage per studiejaar (huidige index) 
01-12-201730-11-20201500
01-12-2017< 10j na studies1500 
01-12-2020> 10j na studiesmin. 50 % pensioenopbrengst

 

Als je met pensioen gaat voor 1 december 2020 moet je je studiejaren afkopen vóór je pensioen. Anders wacht je beter tot na de zomer van 2020. Tot 1 december 2020 betaal je een forfaitaire bijdrage van 1500 per studiejaar, ook al ben je langer dan tien jaar afgestudeerd. Hoe korter de periode tussen de regularisatie en het pensioen, hoe sneller het zal renderen en hoe kleiner het risico op nadelige wetswijzigingen.

 

Wat brengt het op? 

De opbrengst van een afgekocht studiejaar bedraagt 266,67 euro bruto. Een gezinspensioen stijgt met 333,33 euro bruto. 

Je hebt ook een fiscaal voordeel: de bijdragen die je levert, is een persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage die fiscaal aftrekbaar is. Daardoor recupereer je ongeveer de helft van je bijdrage via de belastingen. Anderzijds betaal je op je pensioen natuurlijk ook opnieuw belastingen.    

Weet ook: Je studiejaren afkopen zal er nooit voor zorgen dat je vroeger met pensioen kan!

Betalen om je studiejaren te laten meetellen brengt evenmin iets op wanneer je een laag pensioeninkomen hebt, d.w.z. een pensioen tussen 15 518, 54 euro en 17 027,20 euro. Dan wordt een regularisatie van studiejaren in belangrijke mate weg belast en is ze dus vaak niet zinvol.

 

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Op www.mypension.be vind je hoeveel jaren jij kan afkopen en kan je ook een aanvraag indienen. Als je een papieren aanvraag verkiest, dan kan je terecht op www.koopuwstudiejaren.be.

De aanvraag moet ingediend zijn voor de ingangsdatum van je pensioen. De ontvangstdatum van de aanvraag bij de pensioendienst geldt als datum van het indienen van de aanvraag. Je kan alle of een deel van de regulariseerbare studieperiodes afkopen. De pensioendienst onderzoekt de aanvraag en informeert je over het totale bedrag van de bijdrage dat je moet storten.De bijdrage moet binnen zes maanden gestort worden, anders wordt de aanvraag afgesloten. Je kan hoogstens twee aanvragen indienen in alle pensioenstelsels.

Personalization